สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาหม่อม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาหม่อม

270

13

0

44

57

57

10

4

1

42

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 7 สิงหาคม 2562 20 2 0 12 14 14 0 1 1 12 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 9 สิงหาคม 2562 20 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 5 กันยายน 2562 30 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 6 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 19 กันยายน 2562 70 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ