สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาหม่อม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 7 สิงหาคม 2562 20 1 0 12 13 13 0 0 1 12 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 9 สิงหาคม 2562 20 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 5 กันยายน 2562 30 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 6 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 19 กันยายน 2562 70 65 0 0 65 65 0 50 0 15 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 24 มิถุนายน 2563 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ