สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหาดใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 5 กันยายน 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 12 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 37 0 23 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 17 กันยายน 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 รพ.สต 19 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 17 0 13 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 19 กันยายน 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 รพ.สต 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 รพ.สต 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 รพ.สต 20 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 18 0 6 รายชื่อ
23 ศาลาเอนกประสงค์บ้านโอ๊ะ 23 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 7 1 23 รายชื่อ
24 กศน.น้ำน้อย 24 กันยายน 2562 50 28 0 0 28 28 0 8 0 20 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 24 กันยายน 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 กศน.คลองแห 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 กศน.คูเต่า 25 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 8 1 20 รายชื่อ
28 กศน.คูเต่า 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 กศน.คลองแห 26 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 20 0 10 รายชื่อ
31 ศาลาเอนกประสงค์ท่านางหอม 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 กศน.คลองแห 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 1 ตุลาคม 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 3 ตุลาคม 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 8 ตุลาคม 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 17 ตุลาคม 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 25 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 26 มิถุนายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 9 กรกฎาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 10 กรกฎาคม 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 23 กรกฎาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 24 กรกฎาคม 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ