สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหาดใหญ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหาดใหญ่

2,080

64

0

0

64

64

4

36

0

24

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 5 กันยายน 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 12 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 36 0 24 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 17 กันยายน 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. รพ.สต 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. รพ.สต 19 กันยายน 2562 50 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 19 กันยายน 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. รพ.สต 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. รพ.สต 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 24 กันยายน 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 1 ตุลาคม 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 3 ตุลาคม 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 8 ตุลาคม 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 17 ตุลาคม 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ