สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสะเดา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 2 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 4 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 7 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 9 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 11 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 18 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 19 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 23 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 25 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 30 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 1 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 6 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 8 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 13 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 14 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 20 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 22 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 27 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 29 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 3 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 5 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรท่าโพธิ์ (ศพก.หนำคอก) 7 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรท่าโพธิ์ (ศพก.หนำคอก) 8 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรท่าโพธิ์ (ศพก.หนำคอก) 9 กันยายน 2562 100 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 10 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 12 กันยายน 2562 75 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 16 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 20 กันยายน 2562 200 0 29 3 32 32 0 5 0 27 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 25 กันยายน 2562 150 0 7 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 1 ตุลาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 2 ตุลาคม 2562 50 0 6 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 9 ตุลาคม 2562 50 0 3 1 4 4 0 2 0 2 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 16 ตุลาคม 2562 50 0 5 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 17 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 23 ธันวาคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 13 มกราคม 2564 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 27 มกราคม 2564 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 10 กุมภาพันธ์ 2564 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 11 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 24 กุมภาพันธ์ 2564 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 10 มีนาคม 2564 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 24 มีนาคม 2564 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 7 เมษายน 2564 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 28 เมษายน 2564 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 12 พฤษภาคม 2564 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 27 พฤษภาคม 2564 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ