สรุปยอดห้องสอบ อำเภอรัตภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 6 สิงหาคม 2562 40 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 4 กันยายน 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 10 กันยายน 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 12 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 19 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 23 กันยายน 2562 30 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 24 กันยายน 2562 50 13 0 0 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 25 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 26 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 30 กันยายน 2562 60 6 0 0 6 6 0 3 0 3 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 2 ตุลาคม 2562 70 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ