สรุปยอดห้องสอบ อำเภอรัตภูมิ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอรัตภูมิ

920

3

0

19

22

22

0

3

0

19

1. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 6 สิงหาคม 2562 40 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 4 กันยายน 2562 40 1 0 9 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 10 กันยายน 2562 40 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 12 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 17 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ