สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกระแสสินธุ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 18 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 23 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 25 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 30 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 1 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 8 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 15 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 22 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 29 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 2 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 4 กันยายน 2562 30 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 5 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 6 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 4 0 22 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 11 กันยายน 2562 30 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 12 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 19 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 20 กันยายน 2562 55 33 0 0 33 33 0 7 0 26 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 23 กันยายน 2562 40 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 26 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 3 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 10 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ