สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกระแสสินธุ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกระแสสินธุ์

860

83

0

0

83

83

0

12

0

71

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 18 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 23 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 25 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 30 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 1 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 8 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 15 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 22 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 29 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 2 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 4 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 5 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 6 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 11 0 22 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 11 กันยายน 2562 30 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 12 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 26 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 3 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 10 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ