สรุปยอดห้องสอบ อำเภอระโนด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอระโนด

4,055

548

1

30

579

579

0

170

0

409

1. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 2 กรกฎาคม 2562 100 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 7 สิงหาคม 2562 50 10 0 2 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 14 สิงหาคม 2562 50 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านขาว 2 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 1 0 53 รายชื่อ
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านขาว 3 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
11. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองถ้วย 4 กันยายน 2562 75 71 0 0 71 71 0 10 0 61 รายชื่อ
12. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่อนฉา 5 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 18 0 38 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 12 กันยายน 2562 100 96 0 0 96 96 0 34 0 62 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 13 กันยายน 2562 100 86 0 0 86 86 0 41 0 45 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 16 กันยายน 2562 150 108 0 0 108 108 0 63 0 45 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 30 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 6 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 13 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 20 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 27 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 4 ธันวาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 11 ธันวาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 18 ธันวาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 25 ธันวาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ