สรุปยอดห้องสอบ อำเภอระโนด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 2 กรกฎาคม 2562 100 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 7 สิงหาคม 2562 50 10 0 2 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 14 สิงหาคม 2562 50 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านขาว 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านขาว 2 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 1 0 53 รายชื่อ
13 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองถ้วย 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านขาว 3 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่อนฉา 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองถ้วย 4 กันยายน 2562 75 71 0 0 71 71 0 10 0 61 รายชื่อ
18 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่อนฉา 5 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 18 0 38 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 12 กันยายน 2562 100 95 0 0 95 95 0 33 0 62 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 13 กันยายน 2562 100 86 0 0 86 86 0 41 0 45 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 16 กันยายน 2562 150 108 0 0 108 108 0 64 0 44 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 9 ตุลาคม 2562 50 11 1 0 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 30 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 6 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 13 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 20 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 27 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 4 ธันวาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 11 ธันวาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 18 ธันวาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 25 ธันวาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 8 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 10 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 15 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 17 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 22 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 24 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 29 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 5 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 12 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 19 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ