สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสะบ้าย้อย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสะบ้าย้อย

1,097

146

0

0

146

146

73

0

0

73

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 3 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 4 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 10 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 11 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 17 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 18 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 24 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 25 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 31 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 1 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 7 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 8 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 14 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 15 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 21 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 22 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 28 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 29 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 4 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 5 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 9 กันยายน 2562 47 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 10 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 11 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 12 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 18 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 19 กันยายน 2562 50 36 0 0 36 36 36 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 20 กันยายน 2562 50 37 0 0 37 37 37 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 25 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 26 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 2 ตุลาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ