สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสะบ้าย้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 3 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 4 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 10 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 11 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 17 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 18 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 24 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 25 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 31 กรกฎาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 1 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 7 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 8 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 14 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 15 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 21 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 22 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 28 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 29 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 4 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 5 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 9 กันยายน 2562 47 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 10 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 11 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 12 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 18 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 19 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 20 กันยายน 2562 50 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 25 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 26 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 2 ตุลาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ