สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเทพา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเทพา

635

152

1

2

155

155

0

33

0

122

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 1 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 2 กันยายน 2562 20 13 0 1 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 3 กันยายน 2562 20 17 0 0 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 9 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 10 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 11 กันยายน 2562 20 12 1 0 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 13 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 16 กันยายน 2562 100 81 0 0 81 81 0 29 0 52 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ