สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเทพา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 1 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 2 กันยายน 2562 20 13 0 1 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 3 กันยายน 2562 20 17 0 0 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 9 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 10 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 11 กันยายน 2562 20 12 1 0 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 13 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 16 กันยายน 2562 100 81 0 0 81 81 0 29 0 52 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ