สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาทวี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 29 สิงหาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 30 สิงหาคม 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 3 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 4 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 5 กันยายน 2562 120 104 0 0 104 104 0 6 0 98 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 10 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 24 กันยายน 2562 180 172 0 1 173 173 0 34 0 139 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 24 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 26 กันยายน 2562 15 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ