สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจะนะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอจะนะ

371

151

0

0

151

151

5

0

0

146

1. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 7 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 9 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 10 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 11 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 12 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 13 กันยายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 23 กันยายน 2562 20 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ