สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจะนะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 7 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 9 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 10 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 11 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 12 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 13 กันยายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
12 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 23 กันยายน 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
16 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 25 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 26 กันยายน 2562 30 10 0 3 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
22 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 27 กันยายน 2562 30 19 0 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 8 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ