สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสทิงพระ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสทิงพระ

171

103

1

0

104

104

103

0

0

1

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 25 กรกฎาคม 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 26 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 19 กันยายน 2562 121 103 0 0 103 103 103 0 0 0 รายชื่อ