สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสทิงพระ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 25 กรกฎาคม 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 26 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 19 กันยายน 2562 121 121 0 0 121 121 0 121 0 0 รายชื่อ