สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสงขลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 25 กรกฎาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 15 สิงหาคม 2562 40 3 0 0 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 12 กันยายน 2562 40 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 19 กันยายน 2562 70 8 0 0 8 8 0 2 1 5 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 7 ตุลาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ