สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสงขลา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองสงขลา

720

23

1

2

26

26

0

4

1

21

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 25 กรกฎาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 15 สิงหาคม 2562 40 3 0 0 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 12 กันยายน 2562 40 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 19 กันยายน 2562 70 8 0 0 8 8 0 2 1 5 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ