สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งตะโก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 3 กรกฎาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 5 กรกฎาคม 2562 60 0 0 7 7 7 0 0 1 6 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 12 กรกฎาคม 2562 50 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 22 กรกฎาคม 2562 50 0 1 20 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
20 ศาลาหมู่บ้าน บ้านควนเสาธง หมู่ 9 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 10 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 11 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 11 กันยายน 2562 70 69 0 0 69 69 0 11 0 58 รายชื่อ
31 ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 12 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 12 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 13 กันยายน 2562 25 24 0 1 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
33 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 11 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 16 กันยายน 2562 55 46 0 0 46 46 0 3 0 43 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 16 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 5 0 37 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 17 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 18 กันยายน 2562 80 13 0 14 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
37 ศาลาหมู่บ้าน บ้านดอนเมา หมู่ที่ 7 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 19 กันยายน 2562 60 44 0 7 51 51 0 8 0 43 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 19 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 7 0 34 รายชื่อ
39 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 19 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 20 กันยายน 2562 55 59 1 1 61 61 0 2 0 59 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 22 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
42 ศาลาหมู่บ้าน บ้านทับช้าง หมู่ที่ 5 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 24 กันยายน 2562 80 64 0 1 65 65 0 18 0 47 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 24 กันยายน 2562 60 52 0 4 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 25 กันยายน 2562 60 54 0 1 55 55 0 0 1 54 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 26 กันยายน 2562 60 42 0 1 43 43 0 5 0 38 รายชื่อ
46 ศาลาหมู่บ้าน บ้านท่าทอง หมู่ที่ 1 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 26 กันยายน 2562 70 49 0 9 58 58 0 17 1 40 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 27 กันยายน 2562 65 62 0 3 65 65 0 8 0 57 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 30 กันยายน 2562 80 2 0 44 46 46 0 5 1 40 รายชื่อ
49 ศาลาหมู่บ้าน บ้านคลองเพราะ หมู่ที่ 3 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 1 ตุลาคม 2562 40 1 0 32 33 33 0 9 1 23 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 23 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ