สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสวี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 12 กรกฎาคม 2562 80 0 1 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 2 สิงหาคม 2562 70 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงารเกษตรอำเภอสวี 13 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 13 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 13 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 อบต.ด่านสวี 18 กันยายน 2562 65 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
24 อบต.ด่านสวี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 อบต.วิสัยใต้ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 อบต.นาสัก 19 กันยายน 2562 150 102 0 1 103 103 0 60 0 43 รายชื่อ
27 อบต.ท่าหิน 20 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 วัดเชิงคีรี ม.5 ต.ปากแพรก 23 กันยายน 2562 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อบต.ด่านสวี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลาหมู่บ้าน ม.3 ต.สวี 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 แปลงใหญ่มะพร้าว ม.3 ต.นาโพธิ์ 24 กันยายน 2562 50 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
32 ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.ทุ่งระยะ 24 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
33 ศาลา ม.7 ต.นาโพธิ์ 25 กันยายน 2562 51 29 0 0 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
34 ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 25 กันยายน 2562 75 74 0 0 74 74 0 2 0 72 รายชื่อ
35 ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 26 กันยายน 2562 75 75 0 0 75 75 0 1 0 74 รายชื่อ
36 อบต.วิสัยใต้ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 วัดเชิงคีรี ต.ปากแพรก(ม.5) 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศพก.เขาค่าย ม.1 ต.เขาค่าย 26 กันยายน 2562 60 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
39 สำกงานเกษตรอำเภอสวี 26 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 2 27 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 27 กันยายน 2562 75 75 0 0 75 75 0 2 0 73 รายชื่อ
42 ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.นาโพธิ์(2) 27 กันยายน 2562 70 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 3 28 กันยายน 2562 200 106 0 1 107 107 0 69 1 37 รายชื่อ
44 ศพก.เขาค่าย(2) 28 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศูนย์ข้อมูล ม.4 ต.ทุ่งระยะ(2) 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศพก.เขาค่าย(2) 28 กันยายน 2562 90 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
47 ศูนย์หมู่บ้าน ม.2 ต.สวี 28 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 3 29 กันยายน 2562 200 61 0 2 63 63 0 61 0 2 รายชื่อ
49 ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าหิน 29 กันยายน 2562 150 31 0 1 32 32 0 23 0 9 รายชื่อ
50 ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 30 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 1 0 79 รายชื่อ
51 อบต.ด่านสวี 30 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 สำนักงารเกษตรอำเภอสวี 30 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 อบต.นาสัก 30 กันยายน 2562 150 161 1 6 168 168 0 98 0 70 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน ม.4 ทุ่งระยะ(3) 19 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 6 ธันวาคม 2562 50 43 0 1 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
57 ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน ม.4 ทุ่งระยะ(3) 6 ธันวาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ