สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสวี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสวี

2,268

671

1

67

739

739

611

42

0

86

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 12 กรกฎาคม 2562 80 0 1 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 2 สิงหาคม 2562 70 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงารเกษตรอำเภอสวี 13 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 13 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 13 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. อบต.ด่านสวี 18 กันยายน 2562 65 60 0 0 60 60 0 39 0 21 รายชื่อ
21. อบต.นาสัก 19 กันยายน 2562 150 106 0 0 106 106 106 0 0 0 รายชื่อ
22. อบต.วิสัยใต้ 19 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
23. อบต.ท่าหิน 20 กันยายน 2562 110 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
24. วัดเชิงคีรี ม.5 ต.ปากแพรก 23 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้าน ม.3 ต.สวี 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.ทุ่งระยะ 24 กันยายน 2562 110 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
27. แปลงใหญ่มะพร้าว ม.3 ต.นาโพธิ์ 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
28. ศาลา ม.7 ต.นาโพธิ์ 25 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 42 0 0 0 รายชื่อ
29. ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 25 กันยายน 2562 75 75 0 0 75 75 75 0 0 0 รายชื่อ
30. ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 26 กันยายน 2562 75 75 0 0 75 75 75 0 0 0 รายชื่อ
31. ศพก.เขาค่าย ม.1 ต.เขาค่าย 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
32. ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 27 กันยายน 2562 75 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
33. ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าหิน 29 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 30 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. อบต.ด่านสวี 30 กันยายน 2562 70 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ