สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพะโต๊ะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 2 กันยายน 2562 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 5 กันยายน 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 6 กันยายน 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 7 กันยายน 2562 80 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 8 กันยายน 2562 80 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 9 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 11 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 12 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 13 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 2 0 46 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 14 กันยายน 2562 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 18 กันยายน 2562 40 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 19 กันยายน 2562 0 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 19 กันยายน 2562 115 51 0 8 59 59 0 2 0 57 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 20 กันยายน 2562 80 50 0 8 58 58 0 2 0 56 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 20 กันยายน 2562 50 40 0 1 41 41 0 5 0 36 รายชื่อ
48 สำนักงานเทศบาล ตำบลพะโต๊ะ 20 กันยายน 2562 140 30 0 5 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 21 กันยายน 2562 80 22 0 16 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 22 กันยายน 2562 80 48 0 11 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเทศบาล ตำบลพะโต๊ะ 23 กันยายน 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 24 กันยายน 2562 100 78 2 19 99 99 0 18 0 81 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 25 กันยายน 2562 80 50 0 5 55 55 0 3 0 52 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 25 กันยายน 2562 140 71 0 27 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 26 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 27 กันยายน 2562 90 57 0 0 57 57 0 8 0 49 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 28 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 28 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 29 กันยายน 2562 100 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 1 ตุลาคม 2562 80 61 0 7 68 68 0 20 0 48 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 2 ตุลาคม 2562 110 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 3 ตุลาคม 2562 100 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 3 ตุลาคม 2562 80 48 0 1 49 49 0 4 0 45 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 4 ตุลาคม 2562 80 56 0 0 56 56 0 9 0 47 รายชื่อ