สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพะโต๊ะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพะโต๊ะ

2,535

314

2

139

455

455

137

10

0

308

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 2 กันยายน 2562 60 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 5 กันยายน 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 6 กันยายน 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 7 กันยายน 2562 80 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 8 กันยายน 2562 80 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 9 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 11 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 13 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 14 กันยายน 2562 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 18 กันยายน 2562 40 0 0 17 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 19 กันยายน 2562 115 51 0 8 59 59 2 0 0 57 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 19 กันยายน 2562 50 39 0 0 39 39 2 0 0 37 รายชื่อ
30. สำนักงานเทศบาล ตำบลพะโต๊ะ 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 20 กันยายน 2562 80 51 0 3 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 20 กันยายน 2562 50 40 0 1 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 21 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 22 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 24 กันยายน 2562 100 0 2 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 25 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 27 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 28 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 3 ตุลาคม 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ