สรุปยอดห้องสอบ อำเภอละแม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 13 สิงหาคม 2562 20 12 0 3 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 14 สิงหาคม 2562 30 25 0 3 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 20 สิงหาคม 2562 35 29 0 4 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 21 สิงหาคม 2562 30 13 0 4 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 27 สิงหาคม 2562 30 21 0 2 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 28 สิงหาคม 2562 35 33 0 1 34 34 0 2 0 32 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 3 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 4 กันยายน 2562 35 25 1 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 5 กันยายน 2562 37 38 0 0 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 10 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 2 0 32 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 11 กันยายน 2562 35 32 0 0 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 12 กันยายน 2562 38 36 2 1 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 16 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 6 0 35 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 17 กันยายน 2562 35 39 1 1 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 18 กันยายน 2562 35 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 19 กันยายน 2562 35 33 0 0 33 33 0 7 0 26 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 20 กันยายน 2562 80 74 2 4 80 80 0 7 0 73 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 23 กันยายน 2562 77 69 0 6 75 75 0 30 0 45 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 24 กันยายน 2562 36 34 0 6 40 40 0 10 0 30 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 25 กันยายน 2562 36 32 0 4 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 26 กันยายน 2562 31 36 0 2 38 38 0 7 0 31 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 27 กันยายน 2562 76 65 0 3 68 68 0 14 0 54 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 30 กันยายน 2562 76 71 0 6 77 77 0 17 0 60 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 2 ตุลาคม 2562 30 1 0 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 15 ตุลาคม 2562 130 81 1 33 115 115 0 20 0 95 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 16 ตุลาคม 2562 90 67 2 19 88 88 0 18 0 70 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 17 ตุลาคม 2562 250 239 2 22 263 263 0 43 0 220 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 18 ตุลาคม 2562 20 2 0 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 30 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 13 พฤศจิกายน 2562 30 5 0 2 7 7 0 4 0 3 รายชื่อ