สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหลังสวน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 2 กรกฎาคม 2562 40 0 1 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 4 กรกฎาคม 2562 40 1 0 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 39 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 1 1 37 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 2 สิงหาคม 2562 40 0 1 33 34 34 0 0 1 33 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาประชุมบ้านหมู่ที่ 13 ตำบล นาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 21 สิงหาคม 2562 60 27 0 0 27 27 0 3 0 24 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
19 ศาลาประชุมบ้านหมู่ที่ 13 ตำบล นาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
22 ศาลาประชุมบ้านหมู่ที่ 13 ตำบล นาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดหาดยาย หมู่ที่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน 17 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 วิสาหกิจชุมชนร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน 18 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 อบต.บางน้ำจืด หมู่ที่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 อบต.บางน้ำจืด หมู่ที่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อบต.บางน้ำจืด หมู่ที่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักสงฆ์นาพญา หมู่ที่ 13 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 วัดราชบูรณะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน 20 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักสงฆ์นาพญา หมู่ที่ 13 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 วิสาหกิจชุมชนlส่งเสริมมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกวังตะกอ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
34 วิสาหกิจชุมชนหาดสำราญสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบล หาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 21 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อบต.พ้อแดง หมู่ที่ 3 ตำบล พ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมทราย 25 กันยายน 2562 65 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 25 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 อบต.บางมะพร้าว ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ที่ทำการ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนปาล์มหลังสวน ตำบลนาพญา หมู่ 11 ตำบล นาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ที่ทำการ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนปาล์มหลังสวน ตำบลนาพญา หมู่ 11 ตำบล นาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 อบต.บางมะพร้าว ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 90 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
42 อบต.พ้อแดง หมู่ที่ 3 ตำบล พ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 255 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
44 ศาลากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 28 กันยายน 2562 255 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 28 กันยายน 2562 60 4 0 15 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
46 ศาลากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านแหลมหญ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 29 กันยายน 2562 110 67 0 1 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
49 ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านแหลมหญ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 30 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน2 1 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 1 ตุลาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน2 2 ตุลาคม 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน2 3 ตุลาคม 2562 45 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 วิสาหกิจชุมชนlส่งเสริมมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกวังตะกอ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 6 ตุลาคม 2562 300 99 0 1 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
58 วิสาหกิจชุมชนlส่งเสริมมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกวังตะกอ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 6 ตุลาคม 2562 80 76 0 2 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
59 ที่ทำการ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนปาล์มหลังสวน ตำบลนาพญา หมู่ 11 ตำบล นาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน2 8 ตุลาคม 2562 40 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน2 10 ตุลาคม 2562 15 10 0 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน2 11 ตุลาคม 2562 30 16 0 2 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 11 ตุลาคม 2562 200 69 0 3 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 12 ตุลาคม 2562 200 126 0 0 126 126 0 0 0 126 รายชื่อ
65 ศพก.อำเภอหลังสวน 13 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 13 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศพก.อำเภอหลังสวน 14 ตุลาคม 2562 150 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 14 ตุลาคม 2562 200 199 0 0 199 199 0 0 0 199 รายชื่อ
69 ศาลาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ที่ทำการ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนปาล์มหลังสวน ตำบลนาพญา หมู่ 11 ตำบล นาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ที่ทำการ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนปาล์มหลังสวน ตำบลนาพญา หมู่ 11 ตำบล นาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 16 ตุลาคม 2562 200 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน2 16 ตุลาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 19 ตุลาคม 2562 200 24 0 2 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 20 ตุลาคม 2562 280 261 0 1 262 262 0 1 0 261 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 21 ตุลาคม 2562 200 32 0 2 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 22 ตุลาคม 2562 200 62 0 3 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 23 ตุลาคม 2562 80 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 30 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 31 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 1 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 4 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 5 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 6 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 7 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 8 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ