สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหลังสวน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหลังสวน

2,215

28

3

195

226

226

1

7

2

216

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 2 กรกฎาคม 2562 40 0 1 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 39 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 2 1 37 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 2 สิงหาคม 2562 40 0 1 33 34 34 0 0 1 33 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 21 สิงหาคม 2562 60 27 0 0 27 27 0 3 0 24 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
20. ศาลาประชุมบ้านหมู่ที่ 13 ตำบล นาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดหาดยาย หมู่ที่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน 17 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน 18 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. วิสาหกิจชุมชนร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. อบต.บางน้ำจืด หมู่ที่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักสงฆ์นาพญา หมู่ที่ 13 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. วิสาหกิจชุมชนlส่งเสริมมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกวังตะกอ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักสงฆ์นาพญา หมู่ที่ 13 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. วัดราชบูรณะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน 20 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. วิสาหกิจชุมชนหาดสำราญสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบล หาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 21 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. อบต.พ้อแดง หมู่ที่ 3 ตำบล พ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมทราย 25 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ที่ทำการ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนปาล์มหลังสวน ตำบลนาพญา หมู่ 11 ตำบล นาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. อบต.พ้อแดง หมู่ที่ 3 ตำบล พ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 28 กันยายน 2562 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ