สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปะทิว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปะทิว

1,985

695

7

125

827

827

128

43

1

655

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 2 กรกฎาคม 2562 40 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 22 กรกฎาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 1 สิงหาคม 2562 60 18 0 23 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 2 สิงหาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 5 สิงหาคม 2562 30 0 2 13 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 1 1 17 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 8 สิงหาคม 2562 30 11 0 1 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 15 สิงหาคม 2562 30 4 2 0 6 6 0 4 0 2 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 22 สิงหาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 29 สิงหาคม 2562 30 8 0 0 8 8 0 8 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 2 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 3 0 51 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 2 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทะเลทรัพย์ 5 กันยายน 2562 50 50 0 3 53 53 0 3 0 50 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
33. ศาลาหมู่ที่ 11 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 9 กันยายน 2562 60 51 0 1 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
36. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
37. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
41. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
42. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 3 0 49 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 70 60 0 1 61 61 0 4 0 57 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศาลาหมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 70 71 0 0 71 71 71 0 0 0 รายชื่อ
48. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทะเลทรัพย์ 24 กันยายน 2562 50 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
49. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 75 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
50. ศาลาหมู่ที่ 11 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
54. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 30 กันยายน 2562 80 16 0 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ