สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปะทิว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 2 กรกฎาคม 2562 40 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 14 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 22 กรกฎาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 1 สิงหาคม 2562 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 1 สิงหาคม 2562 60 18 0 23 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 2 สิงหาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 5 สิงหาคม 2562 30 0 2 13 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 1 1 17 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 8 สิงหาคม 2562 30 11 0 1 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 15 สิงหาคม 2562 30 4 2 0 6 6 0 4 0 2 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 22 สิงหาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 29 สิงหาคม 2562 30 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 2 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 3 0 51 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 2 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทะเลทรัพย์ 5 กันยายน 2562 50 50 0 3 53 53 0 3 0 50 รายชื่อ
39 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาประชาคม หมู่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาหมู่ที่ 11 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 9 กันยายน 2562 60 51 0 1 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
45 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
46 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
47 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
53 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
54 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 4 0 48 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 70 60 0 1 61 61 0 4 0 57 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทะเลทรัพย์ 24 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
60 ศาลาหมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 90 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
61 เครือข่าย ศพก. หมู่ที่ 6 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศาลาหมู่ที่ 11 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 120 101 0 0 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
63 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 80 78 0 0 78 78 0 2 0 76 รายชื่อ
64 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 80 76 0 0 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
68 เครือข่าย ศพก. หมู่ที่ 6 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
69 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 22 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 30 ตุลาคม 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ