สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าแซะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 4 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 4 กันยายน 2562 160 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาวัดลุ่ม ม.7 ต.รับร่อ 5 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาวัดลุ่ม ม.7 ต.รับร่อ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสองพี่น้อง 9 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 9 กันยายน 2562 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 10 กันยายน 2562 115 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลสท่าข้าม 10 กันยายน 2562 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม 11 กันยายน 2562 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคุริง 16 กันยายน 2562 101 100 0 1 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
21 ศาลาวัดแก้วประสิทธิ์(วัดหินแก้ว) 16 กันยายน 2562 78 78 0 0 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม 16 กันยายน 2562 98 78 0 0 78 78 0 75 0 3 รายชื่อ
23 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ 17 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 5 0 95 รายชื่อ
24 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม 17 กันยายน 2562 74 71 0 1 72 72 0 3 0 69 รายชื่อ
25 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม 17 กันยายน 2562 97 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ 18 กันยายน 2562 180 155 0 4 159 159 0 0 0 159 รายชื่อ
27 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสองพี่น้อง 18 กันยายน 2562 46 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
28 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 18 กันยายน 2562 150 106 0 0 106 106 0 0 0 106 รายชื่อ
29 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม 18 กันยายน 2562 80 75 0 3 78 78 0 12 0 66 รายชื่อ
30 ศาลาวัดแก้วประสิทธิ์(วัดหินแก้ว) 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ 19 กันยายน 2562 120 118 0 1 119 119 0 34 0 85 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสลุย 19 กันยายน 2562 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม 19 กันยายน 2562 97 96 0 0 96 96 0 96 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลหงษ์เจริญ 20 กันยายน 2562 120 107 1 1 109 109 0 28 0 81 รายชื่อ
36 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 24 กันยายน 2562 450 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาหมู่ 4ตำบลสลุย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม 24 กันยายน 2562 45 40 0 2 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
39 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคุริง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาหมู่ 4ตำบลสลุย 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 25 กันยายน 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคุริง 25 กันยายน 2562 120 112 0 0 112 112 0 10 0 102 รายชื่อ
43 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ 25 กันยายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ 25 กันยายน 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ 26 กันยายน 2562 150 104 0 0 104 104 0 0 0 104 รายชื่อ
48 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหินแก้ว 26 กันยายน 2562 144 136 0 0 136 136 0 0 0 136 รายชื่อ
49 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 26 กันยายน 2562 550 430 0 26 456 456 0 18 0 438 รายชื่อ
50 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.หงษ์เจริญ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 26 กันยายน 2562 220 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ 27 กันยายน 2562 700 200 0 15 215 215 0 8 0 207 รายชื่อ
54 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ 27 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง 27 กันยายน 2562 180 165 1 1 167 167 0 16 0 151 รายชื่อ
56 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม 27 กันยายน 2562 200 81 1 35 117 117 0 53 0 64 รายชื่อ
57 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ 28 กันยายน 2562 100 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
58 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ 28 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ 29 กันยายน 2562 200 3 0 34 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
60 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.หงษ์เจริญ 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 6 ตุลาคม 2562 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 6 ตุลาคม 2562 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 7 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 7 ตุลาคม 2562 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 8 ตุลาคม 2562 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 8 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 9 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 21 ตุลาคม 2562 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 21 ตุลาคม 2562 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 21 ตุลาคม 2562 1,800 428 0 0 428 428 0 428 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 21 ตุลาคม 2562 0 106 0 0 106 106 0 0 0 106 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 22 ตุลาคม 2562 120 83 0 0 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 22 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 23 ตุลาคม 2562 120 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ