สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าแซะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าแซะ

4,525

1,877

1

13

1,891

1,891

350

615

0

926

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 4 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 4 กันยายน 2562 160 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
11. ศาลาวัดลุ่ม ม.7 ต.รับร่อ 5 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสองพี่น้อง 9 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 9 กันยายน 2562 115 113 0 0 113 113 0 113 0 0 รายชื่อ
15. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 10 กันยายน 2562 115 115 0 0 115 115 0 115 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลสท่าข้าม 10 กันยายน 2562 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม 11 กันยายน 2562 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลาวัดแก้วประสิทธิ์(วัดหินแก้ว) 16 กันยายน 2562 78 78 0 0 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
20. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคุริง 16 กันยายน 2562 101 100 0 1 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม 16 กันยายน 2562 98 98 0 0 98 98 0 98 0 0 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม 17 กันยายน 2562 74 72 0 1 73 73 0 3 0 70 รายชื่อ
23. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ 17 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 5 0 95 รายชื่อ
24. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม 17 กันยายน 2562 97 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสองพี่น้อง 18 กันยายน 2562 46 46 0 0 46 46 0 2 0 44 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม 18 กันยายน 2562 80 75 0 3 78 78 0 12 0 66 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ 18 กันยายน 2562 180 155 0 5 160 160 0 1 0 159 รายชื่อ
28. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 18 กันยายน 2562 150 106 0 0 106 106 0 0 0 106 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม 19 กันยายน 2562 97 97 0 0 97 97 0 97 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ 19 กันยายน 2562 120 118 0 1 119 119 0 34 0 85 รายชื่อ
32. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสลุย 19 กันยายน 2562 104 104 0 0 104 104 0 104 0 0 รายชื่อ
33. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลหงษ์เจริญ 20 กันยายน 2562 120 109 1 1 111 111 0 30 0 81 รายชื่อ
34. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 24 กันยายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม 24 กันยายน 2562 40 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 25 กันยายน 2562 220 201 0 0 201 201 201 0 0 0 รายชื่อ
37. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 25 กันยายน 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคุริง 25 กันยายน 2562 110 98 0 0 98 98 98 0 0 0 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ 25 กันยายน 2562 220 16 0 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 26 กันยายน 2562 220 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
42. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 26 กันยายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ 27 กันยายน 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ