สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองชุมพร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 8 กรกฎาคม 2562 60 0 1 0 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 15 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 19 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 โรงแรม Loft mania Boutique Hotel อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 21 กรกฎาคม 2562 180 1 0 22 23 23 0 23 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 22 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 26 กรกฎาคม 2562 60 0 1 14 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 29 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 2 สิงหาคม 2562 60 0 2 11 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 12 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 200 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
33 ที่ทำการ อบต. หมู่ที่5 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 100 94 0 0 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สอบ 7 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
39 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 9 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 ศาลาบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 9 กันยายน 2562 150 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ที่ทำการ อบต.บ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 10 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 10 กันยายน 2562 100 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
44 ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 10 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
45 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร(เข้าสอบ) 11 กันยายน 2562 120 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
47 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12 กันยายน 2562 60 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล นาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 13 กันยายน 2562 50 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
51 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 14 กันยายน 2562 100 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
52 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร(เข้าสอบ) 16 กันยายน 2562 0 36 0 0 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
55 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59 ที่ทำการ อบต.หมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 250 2 0 2 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
60 ที่ทำการ อบต. หมู่ที่5 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 0 48 0 0 48 48 0 7 0 41 รายชื่อ
61 ที่ทำการ อบต.บางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 90 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
62 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ต.บางลึก อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 50 32 0 12 44 44 0 6 0 38 รายชื่อ
63 ศพก.ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 20 กันยายน 2562 200 143 0 0 143 143 0 2 0 141 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 20 15 0 4 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 20 กันยายน 2562 260 416 0 7 423 423 0 292 1 130 รายชื่อ
66 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 21 กันยายน 2562 200 78 0 1 79 79 0 8 0 71 รายชื่อ
67 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 21 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
68 ศพก.ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 60 57 1 1 59 59 0 8 0 51 รายชื่อ
71 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 1 27 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 150 22 1 0 23 23 0 1 2 20 รายชื่อ
76 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 30 กันยายน 2562 150 60 0 0 60 60 0 60 0 0 รายชื่อ
77 ที่ทำการ อบต.หมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 30 กันยายน 2562 50 12 0 0 12 12 0 4 0 8 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ที่ทำการ อบต.หมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 4 ตุลาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 8 ตุลาคม 2562 40 1 4 3 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ