สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสุขสำราญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 20 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 21 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 22 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 26 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 27 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
14 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 28 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
15 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 2 กันยายน 2562 22 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
17 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
18 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 4 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
19 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 11 กันยายน 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
20 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 12 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 25 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
24 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 26 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
26 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 30 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
29 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 3 ตุลาคม 2562 10 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
32 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ