สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสุขสำราญ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสุขสำราญ

442

183

0

22

205

205

4

0

0

201

1. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 20 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 21 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 22 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
4. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 26 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 27 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
6. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 28 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 2 กันยายน 2562 22 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
9. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 4 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 11 กันยายน 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
12. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 12 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 25 กันยายน 2562 40 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุม กศน. อำเภอสุขสำราญ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ