สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกระบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 8 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 7 0 19 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 9 0 19 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 15 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 7 0 21 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 26 0 1 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 27 0 1 28 28 0 5 0 23 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 29 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 7 0 21 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 3 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 7 0 22 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 5 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 12 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 17 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 8 1 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 19 กันยายน 2562 30 28 0 1 29 29 0 2 1 26 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 24 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 26 กันยายน 2562 30 29 1 0 30 30 0 3 1 26 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 อาคารตลาดเพื่อการเกษตร หมู่ 10 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 27 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 1 ตุลาคม 2562 0 29 0 0 29 29 0 12 0 17 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 3 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 4 ตุลาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 5 0 44 รายชื่อ
26 ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเกษตรอินทรีย์ จ.ป.ร. 8 ตุลาคม 2562 70 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 8 ตุลาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
28 ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเกษตรอินทรีย์ จ.ป.ร. 9 ตุลาคม 2562 70 44 0 0 44 44 0 3 0 41 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 10 ตุลาคม 2562 30 29 0 1 30 30 0 6 0 24 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 15 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 17 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 18 ตุลาคม 2562 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 19 ตุลาคม 2562 100 100 0 0 100 100 0 22 0 78 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 23 ตุลาคม 2562 100 100 0 0 100 100 0 32 0 68 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 26 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 30 พฤษภาคม 2563 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ