สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกระบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกระบุรี

1,010

695

0

3

698

698

325

77

2

294

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 8 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 8 0 19 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 10 0 19 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 15 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 8 0 21 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 27 0 1 28 28 0 8 0 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 27 0 1 28 28 0 5 0 23 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 29 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 7 0 21 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 3 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 7 0 22 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 5 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 12 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 17 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 9 1 20 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 19 กันยายน 2562 30 28 0 1 29 29 0 2 1 26 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 24 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 26 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. อาคารตลาดเพื่อการเกษตร หมู่ 10 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 1 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 3 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 4 ตุลาคม 2562 50 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 8 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 10 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 15 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 17 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 19 ตุลาคม 2562 100 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 23 ตุลาคม 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ