สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกะเปอร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 10 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 11 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 12 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 13 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 31 กรกฎาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 6 สิงหาคม 2562 50 28 0 1 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 7 สิงหาคม 2562 150 2 0 44 46 46 0 17 0 29 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 8 สิงหาคม 2562 150 0 0 14 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 13 สิงหาคม 2562 150 11 0 56 67 67 0 12 0 55 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 14 สิงหาคม 2562 150 8 0 42 50 50 0 14 0 36 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 15 สิงหาคม 2562 150 0 0 74 74 74 0 11 0 63 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 20 สิงหาคม 2562 110 41 0 0 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 21 สิงหาคม 2562 150 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 22 สิงหาคม 2562 150 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 27 สิงหาคม 2562 50 39 0 3 42 42 0 5 0 37 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 28 สิงหาคม 2562 150 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 29 สิงหาคม 2562 150 26 0 0 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 5 กันยายน 2562 30 23 0 2 25 25 0 5 0 20 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 12 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 18 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 19 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 25 กันยายน 2562 100 14 0 0 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 26 กันยายน 2562 100 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 27 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 17 ตุลาคม 2562 60 10 0 0 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ