สรุปยอดห้องสอบ อำเภอละอุ่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 8 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 12 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 22 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 9 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 5 0 19 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 14 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 16 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 4 0 21 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 20 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 23 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 27 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 29 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 3 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 7 0 22 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 6 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 19 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 24 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 25 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 26 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 27 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 30 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 10 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 12 0 18 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ