สรุปยอดห้องสอบ อำเภอละอุ่น

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอละอุ่น

1,320

355

0

0

355

355

46

25

0

284

1. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 8 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 12 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 22 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 9 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 6 0 19 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 14 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 16 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 5 0 21 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 20 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 23 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 27 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 29 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 3 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 6 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 19 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 24 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 25 กันยายน 2562 30 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 26 กันยายน 2562 30 12 0 0 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ