สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองระนอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 7 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 9 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 15 สิงหาคม 2562 40 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 22 สิงหาคม 2562 40 38 1 1 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 28 สิงหาคม 2562 60 49 0 2 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 29 สิงหาคม 2562 30 21 0 3 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 4 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 10 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 11 กันยายน 2562 40 34 0 1 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 24 กันยายน 2562 40 33 0 1 34 34 0 5 0 29 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 25 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 26 กันยายน 2562 40 21 0 0 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 27 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 30 กันยายน 2562 40 15 0 0 15 15 0 6 0 9 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ