สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองระนอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองระนอง

750

252

4

7

263

263

2

8

0

253

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 7 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 9 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 15 สิงหาคม 2562 40 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 22 สิงหาคม 2562 40 38 1 1 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 28 สิงหาคม 2562 60 52 0 2 54 54 0 5 0 49 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 29 สิงหาคม 2562 30 21 0 3 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 4 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 10 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 11 กันยายน 2562 40 34 0 1 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 24 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 25 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ