สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวิภาวดี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 6 สิงหาคม 2562 50 23 0 17 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 8 สิงหาคม 2562 120 27 0 23 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 13 สิงหาคม 2562 60 23 0 23 46 46 0 11 0 35 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 15 สิงหาคม 2562 50 15 0 21 36 36 0 7 0 29 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 19 สิงหาคม 2562 50 2 0 11 13 13 0 2 0 11 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 29 สิงหาคม 2562 50 31 0 0 31 31 0 3 0 28 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตะกุกใต้ 4 กันยายน 2562 65 59 0 0 59 59 0 15 0 44 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ 5 กันยายน 2562 65 44 0 0 44 44 0 7 0 37 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 10 0 40 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 1 40 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 7 0 43 รายชื่อ
34 ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 24 กันยายน 2562 55 46 0 0 46 46 0 9 0 37 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 25 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 26 กันยายน 2562 50 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 15 ตุลาคม 2562 70 0 0 42 42 42 0 10 0 32 รายชื่อ