สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวิภาวดี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวิภาวดี

2,290

407

0

96

503

503

32

79

1

391

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 6 สิงหาคม 2562 50 23 0 17 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 8 สิงหาคม 2562 120 27 0 23 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 13 สิงหาคม 2562 60 23 0 24 47 47 0 12 0 35 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 15 สิงหาคม 2562 50 15 0 21 36 36 0 7 0 29 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 19 สิงหาคม 2562 50 2 0 11 13 13 0 2 0 11 รายชื่อ
14. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 29 สิงหาคม 2562 50 31 0 0 31 31 0 3 0 28 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตะกุกใต้ 4 กันยายน 2562 65 60 0 0 60 60 0 16 0 44 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ 5 กันยายน 2562 65 44 0 0 44 44 0 7 0 37 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 10 0 40 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 1 40 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
34. ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 24 กันยายน 2562 50 32 0 0 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ