สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพุนพิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 2 กรกฎาคม 2562 40 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าสะท้อน 17 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศพก.ตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
22 ศพก.ตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 2 สิงหาคม 2562 80 15 0 8 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
27 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ี 4 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศพก.ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
32 ศพก.ตำบลบางงอน อ.พุนพิน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ี 4 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 สิงหาคม 2562 50 22 0 4 26 26 0 4 0 22 รายชื่อ
34 ศพก.ตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน 6 สิงหาคม 2562 120 52 0 1 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
35 ศพก.ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน 6 สิงหาคม 2562 45 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
36 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 สิงหาคม 2562 30 19 0 5 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
37 ศพก.ตำบลมะลวน อ.พุนพิน 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศพก.ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
41 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 25 6 0 6 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
42 ศพก.ตำบลมะลวน(ชุมแสง) 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศพก.ตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศพก.ตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศพก.ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 60 28 0 4 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
48 ศพก.ตำบลมะลวน(ชุมแสง) 9 สิงหาคม 2562 35 30 0 1 31 31 0 3 0 28 รายชื่อ
49 ศพก.ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศพก.ตำบลพุนพิน อ.พุนพิน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
53 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศพก.ตำบลมะลวน อ.พุนพิน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศพก.ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 35 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
56 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 30 14 0 3 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
57 ศพก.ตำบลบางเดือน อ.พุนพิน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
60 ศพก.ตำบลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศพก.ตำบลมะลวน อ.พุนพิน 14 สิงหาคม 2562 70 23 0 9 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
62 ศพก.ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน 15 สิงหาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศพก.ตำบลมะลวน อ.พุนพิน 15 สิงหาคม 2562 60 32 0 9 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ 15 สิงหาคม 2562 150 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
65 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าสะท้อน 15 สิงหาคม 2562 50 27 0 21 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
66 กศน.ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 15 สิงหาคม 2562 80 33 0 1 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
69 กศน.ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 35 24 0 8 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
70 ศพก.ตำบลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศพก.ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน 16 สิงหาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
72 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 80 26 0 3 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
74 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าสะท้อน 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศพก.ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 70 48 0 8 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
77 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ท่าสะท้อน 19 สิงหาคม 2562 110 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
78 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศพก.ตำบลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
81 ศพก.ตำบลเขาหัวควาย อ.พุนพิน 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 90 39 0 3 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
84 ศพก.ตำบลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
86 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 80 38 0 2 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
87 ศพก.ตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน 20 สิงหาคม 2562 50 43 0 0 43 43 0 5 0 38 รายชื่อ
88 ศพก.ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 20 สิงหาคม 2562 50 42 0 5 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
91 ศพก.ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ศพก.ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน 21 สิงหาคม 2562 70 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 21 สิงหาคม 2562 0 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
94 ศพก.ตำบลบางมะเดื่อ อ.พุนพิน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ท่าสะท้อน 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
96 ศพก.ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะท้อน 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ศพก.ตำบลมะลวน อ.พุนพิน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 ศพก.ตำบลตะปาน 21 สิงหาคม 2562 230 50 0 54 104 104 0 13 0 91 รายชื่อ
101 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน 22 สิงหาคม 2562 140 45 0 3 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
102 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
105 ศพก.ตำบลมะลวน อ.พุนพิน 22 สิงหาคม 2562 65 55 0 3 58 58 0 8 0 50 รายชื่อ
106 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย 22 สิงหาคม 2562 50 22 1 1 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
107 ศพก.ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน 22 สิงหาคม 2562 90 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
108 ศพก.ตำบลน้ำรอบ อ.พุนพิน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 ศพก.ตำบลตะปาน อ.พุนพิน 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 23 สิงหาคม 2562 40 23 0 10 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
111 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 ศพก.ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 470 145 0 26 171 171 0 0 0 171 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 23 สิงหาคม 2562 80 0 1 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
114 ศพก.ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะท้อน 24 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
116 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 ศพก.ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน 26 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 สิงหาคม 2562 150 37 0 9 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
120 ศพก.ตำบลหัวเตย อ.พุนพิน 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ท่าสะท้อน 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
122 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ท่าสะท้อน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 สิงหาคม 2562 160 56 0 5 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
124 ศพก.ตำบลท่าสะท้อน อ.พุนพิน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 ศพก.ตำบลท่าสะท้อน 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
127 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 สิงหาคม 2562 140 32 0 11 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
129 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะท้อน 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 สิงหาคม 2562 130 22 0 3 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
132 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.เขาหัวควาย 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 ศพก.ตำบลเขาหัวควาย อ.พุนพิน 3 กันยายน 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
137 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เขาหัวควาย 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
139 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 4 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 10 กันยายน 2562 520 482 0 2 484 484 0 0 0 484 รายชื่อ
147 ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 10 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
148 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 11 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
149 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
153 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 17 กันยายน 2562 500 413 0 0 413 413 0 0 0 413 รายชื่อ
154 ศพก.ตำบลมะลวน(ชุมแสง) 17 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
155 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 18 กันยายน 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
156 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 19 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
157 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 20 กันยายน 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
158 ศพก.ตำบลบางเดือน อ.พุนพิน 20 กันยายน 2562 90 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
159 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 23 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
160 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 24 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
161 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
162 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 25 กันยายน 2562 80 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
163 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 26 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
164 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 27 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
165 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
167 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
169 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 4 ตุลาคม 2562 80 0 1 6 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
170 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 ศพก.ตำบลตะปาน อ.พุนพิน 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
175 ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 48 48 48 0 8 0 40 รายชื่อ
176 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 ศพก.ตำบลตะปาน อ.พุนพิน 15 ตุลาคม 2562 140 26 0 61 87 87 0 51 1 35 รายชื่อ
179 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
182 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 24 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
183 ศพก.ตำบลตะปาน อ.พุนพิน 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
184 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 6 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
185 ศพก.ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน 27 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ