สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระแสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 ตำบลสินเจริญ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 อบต.บางสวรรค์ ม.1 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.8 ตำบลสินปุน 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ตำบลอิปัน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 4 5 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
5 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.1 ตำบลไทรขึง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ตำบลอิปัน 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.8 ตำบลสินปุน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.2 ตำบลไทรโสภา 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.6 ตำบลสินเจริญ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 ตำบลไทรขึง 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.12 ตำบลอิปัน 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.4 ตำบลสาคู 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 ตำบลสินเจริญ 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
15 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 120 111 0 0 111 111 0 0 0 111 รายชื่อ
20 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ตำบลอิปัน 10 กันยายน 2562 90 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา 11 กันยายน 2562 80 74 0 0 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.สินปุน อ.พระแสง 11 กันยายน 2562 70 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
23 ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.สินเจริญ 12 กันยายน 2562 85 75 0 0 75 75 0 13 0 62 รายชื่อ
24 นิคมสร้างตนเองพระแสง หมู่ที่ 5 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 50 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ 19 กันยายน 2562 200 174 0 1 175 175 0 38 0 137 รายชื่อ
26 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ตำบลอิปัน 24 กันยายน 2562 80 68 0 0 68 68 0 1 0 67 รายชื่อ
27 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 80 50 0 0 50 50 0 7 0 43 รายชื่อ
28 ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.สินปุน อ.พระแสง 25 กันยายน 2562 100 93 0 0 93 93 0 28 0 65 รายชื่อ
29 หอประชุมวิภาวดี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 200 0 0 99 99 99 0 13 0 86 รายชื่อ
30 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสาคู อำเภอพรแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 80 79 0 0 79 79 0 15 0 64 รายชื่อ
31 ศาลาหม่บ้าน ม.3 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 80 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
32 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.2 ตำบลไทรโสภา 27 กันยายน 2562 100 97 0 0 97 97 0 17 0 80 รายชื่อ
33 อบต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 30 กันยายน 2562 200 200 0 0 200 200 0 41 0 159 รายชื่อ