สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงสระ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 9 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 7 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.7 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ 8 สิงหาคม 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาประชุมหมู้บ้าน ม.7 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 14 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 16 สิงหาคม 2562 40 0 1 20 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 27 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 28 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 3 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 4 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน 9 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
31 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ 10 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 2 0 45 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 10 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง 11 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 5 0 54 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 11 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 12 กันยายน 2562 60 55 0 1 56 56 0 5 0 51 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมเทศบาลเมืองเวียง 13 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 5 0 53 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 20 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง 24 กันยายน 2562 150 136 0 0 136 136 0 15 0 121 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 25 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสระ 25 กันยายน 2562 150 136 1 0 137 137 0 24 0 113 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 3 ตุลาคม 2562 40 6 0 2 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 10 ตุลาคม 2562 40 26 0 0 26 26 0 6 0 20 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 17 ตุลาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 6 0 11 รายชื่อ
59 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 24 ตุลาคม 2562 40 26 0 3 29 29 0 29 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 14 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 21 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 28 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ