สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเคียนซา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 10 กรกฎาคม 2562 80 0 2 7 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่ 13 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 23 กรกฎาคม 2562 80 0 2 12 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 25 กรกฎาคม 2562 80 0 1 16 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 30 กรกฎาคม 2562 0 0 1 14 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
17 ศาลาหมู่ 1 ตำบลพ่วงพรมคร 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
19 ศาลาหมู่ 4 ตำบลอรัญคามวารี 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
21 ศาลาหมู่ 13 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่ 15 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาหมู่ 2 ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 ศาลาประชุมหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
25 ศาลาหมู่ 15 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาหมู่ 15 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาหมู่ 15 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
30 โรงเรียนบ้านเขาตอก หมู่ที่3 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาหมู่ 15 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาหมู่ 15 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา1 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
34 ศาลาหมู่ 4 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาหมู่ 1 ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
36 ศาลาหมู่ 2 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
37 ศาลาหมู่ 15 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
39 ศาลาหมู่ 15 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
40 ศาลาหมู่ 10 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
42 ศาลาหมู่ 4 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 สิงหาคม 2562 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
43 ศาลาหมู่ 6 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 สิงหาคม 2562 40 0 0 36 36 36 0 8 0 28 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 19 สิงหาคม 2562 1 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
45 โรงเรียนบ้านเขาตอก หมู่ที่3 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562 25 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
47 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
49 โรงเรียนบ้านเขาตอก หมู่ที่3 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 17 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
51 ศาลาหมู่ 10 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
52 ศาลาหมู่ 12 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
53 โรงเรียนบ้านเขาตอก หมู่ที่3 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
55 หมู่ที่10 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 22 สิงหาคม 2562 40 10 0 25 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 23 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 ศาลาหมู่ 7 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
58 หมู่ 19 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
59 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
61 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเคียนซา หมู่ที่ 4 ตำเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
63 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเคียนซา หมู่ที่ 4 ตำเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
64 ศาลาหมู่ 3 ตำบลอรัญคามวารี 3 กันยายน 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
65 หมู่ที่10 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 5 กันยายน 2562 60 1 0 18 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 5 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา1 5 กันยายน 2562 30 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 6 กันยายน 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
69 ศาลาหมู่ 9 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 กันยายน 2562 70 39 0 7 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 9 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 10 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
72 ศาลาหมู่ 5 ตำบลอรัญคามวารี 10 กันยายน 2562 30 0 0 24 24 24 0 3 0 21 รายชื่อ
73 หมู่ที่ 9 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 11 กันยายน 2562 53 50 0 1 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 11 กันยายน 2562 1 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
75 ศาลาหมู่ 3 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 หมู่ที่ 9 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศาลาหมู่ 3 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78 ศาลาหมู่ 13 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
79 ศาลาประชุมหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จ 16 กันยายน 2562 54 50 0 1 51 51 0 9 0 42 รายชื่อ
80 หมู่ 16 ต.บ้านเสด็จ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 16 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
82 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
83 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 17 กันยายน 2562 10 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
85 ศาลาหมู่ 5 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 75 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 17 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
87 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 18 กันยายน 2562 6 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
89 ศาลาหมู่ 8 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
90 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
91 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเคียนซา หมู่ที่ 14 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเคียนซา หมู่ที่ 4 ตำเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 30 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
94 ศาลาหมู่ 11 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 60 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
95 หมู่ 19 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 20 กันยายน 2562 3 32 0 1 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
97 หมู่ที่ 19 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 20 กันยายน 2562 60 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
98 ศาลาหมู่ 7 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
99 ศาลาประชุมหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 23 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
101 หมู่ 16 ต.บ้านเสด็จ 23 กันยายน 2562 10 3 0 22 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา1 23 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา1 24 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 หมู่ที่10 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 25 กันยายน 2562 6 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
107 หมู่ 18 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 25 กันยายน 2562 50 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
108 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 26 กันยายน 2562 51 0 0 23 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
109 หมู่ที่10 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 ศาลาหมู่ 15 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 30 กันยายน 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 ศาลาประชุมหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จ 30 กันยายน 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 1 ตุลาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 1 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
114 ศาลาประชุมหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จ 1 ตุลาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 1 ตุลาคม 2562 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 2 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
117 ศาลาประชุมหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จ 3 ตุลาคม 2562 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 4 ตุลาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 6 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 7 ตุลาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 8 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 9 ตุลาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
124 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 10 ตุลาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 16 ตุลาคม 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
126 ศาลาประชุมหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จ 17 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ