สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเคียนซา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเคียนซา

2,828

608

7

545

1,160

1,160

5

33

1

1,121

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 10 กรกฎาคม 2562 80 0 2 7 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
3. ศาลาหมู่ 13 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 23 กรกฎาคม 2562 80 0 2 12 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 25 กรกฎาคม 2562 80 0 1 16 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่ 4 ตำบลอรัญคามวารี 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
12. ศาลาหมู่ 1 ตำบลพ่วงพรมคร 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
14. ศาลาประชุมหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 5 0 26 รายชื่อ
15. ศาลาหมู่ 2 ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. ศาลาหมู่ 13 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
18. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
19. ศาลาหมู่ 4 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา1 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่ 1 ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่ 2 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
24. ศาลาหมู่ 15 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่ 10 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
27. ศาลาหมู่ 6 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 สิงหาคม 2562 40 0 0 36 36 36 0 8 0 28 รายชื่อ
28. ศาลาหมู่ 4 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 สิงหาคม 2562 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 19 สิงหาคม 2562 1 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
30. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562 25 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
32. โรงเรียนบ้านเขาตอก หมู่ที่3 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 17 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
33. หมู่ที่10 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 22 สิงหาคม 2562 40 10 0 25 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
35. ศาลาหมู่ 12 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
36. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
37. ศาลาหมู่ 10 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
38. ศาลาหมู่ 7 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 23 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40. หมู่ 19 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
41. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
44. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเคียนซา หมู่ที่ 4 ตำเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
45. ศาลาหมู่ 3 ตำบลอรัญคามวารี 3 กันยายน 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา1 5 กันยายน 2562 30 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
47. หมู่ที่10 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 5 กันยายน 2562 60 1 0 18 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 6 กันยายน 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 9 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50. ศาลาหมู่ 9 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 กันยายน 2562 70 39 0 7 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 10 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52. ศาลาหมู่ 5 ตำบลอรัญคามวารี 10 กันยายน 2562 30 0 0 24 24 24 0 3 1 20 รายชื่อ
53. ศาลาหมู่ 3 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 11 กันยายน 2562 1 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
55. หมู่ที่ 9 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 11 กันยายน 2562 53 50 0 1 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
56. ศาลาหมู่ 13 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
57. ศาลาหมู่ 3 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 16 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59. ศาลาประชุมหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จ 16 กันยายน 2562 54 50 0 1 51 51 0 9 0 42 รายชื่อ
60. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 17 กันยายน 2562 10 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
62. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63. ศาลาหมู่ 5 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 75 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 17 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
65. ศาลาหมู่ 8 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 18 กันยายน 2562 6 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
67. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
68. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเคียนซา หมู่ที่ 14 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. ศาลาหมู่ 11 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 60 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
71. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเคียนซา หมู่ที่ 4 ตำเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 30 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
72. ศาลาหมู่ 7 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
73. หมู่ที่ 19 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 20 กันยายน 2562 60 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
74. หมู่ 19 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 20 กันยายน 2562 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 20 กันยายน 2562 3 32 0 1 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
76. ศาลาประชุมหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จ 23 กันยายน 2562 50 2 0 2 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
77. หมู่ 16 ต.บ้านเสด็จ 23 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 2 25 กันยายน 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ