สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านนาเดิม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 26 กรกฎาคม 2562 25 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้านท่าเรือใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 2 สิงหาคม 2562 20 1 0 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 3 0 4 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
19 กสน. ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
20 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม. 6 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
23 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บ้านนา 22 สิงหาคม 2562 15 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
24 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม. 6 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 15 0 1 11 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาประชุมหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 30 สิงหาคม 2562 45 0 0 15 15 15 0 3 0 12 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 5 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 6 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 9 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
34 ศาลาประชุมหมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
35 ศาลาประชุมหมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวะดสุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาหมู่บ้านท่าเรือใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม 11 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
37 ศาลาประชุมหมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวะดสุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาประชุมหมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวะดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
41 ศาลาหมู่บ้านท่าเรือใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์ทวี 18 กันยายน 2562 60 55 0 0 55 55 0 3 0 52 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 19 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
44 ศาลาประชุมหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 40 22 0 0 22 22 0 4 0 18 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 23 กันยายน 2562 40 3 0 19 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 27 กันยายน 2562 15 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 30 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 4 0 1 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 14 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 28 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ