สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านนาสาร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 2 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 4 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 9 กรกฎาคม 2562 50 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 11 กรกฎาคม 2562 50 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 23 กรกฎาคม 2562 50 0 1 3 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลำพูน 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 30 กรกฎาคม 2562 50 0 1 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 31 กรกฎาคม 2562 50 0 2 6 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 18 18 18 0 4 1 13 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 25 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลควนศรี 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 41 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 15 สิงหาคม 2562 70 0 7 27 34 34 0 5 0 29 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลท่าชี 16 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 14 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
28 เทศบาลตำบลควนศรี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 21 สิงหาคม 2562 50 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 21 สิงหาคม 2562 70 0 0 56 56 56 0 3 0 53 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 35 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลพรุพี 28 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 29 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 เทศบาลตำบลคลองปราบ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลำพูน 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 เทศบาลตำบลคลองปราบ 30 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 3 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน 4 กันยายน 2562 70 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 4 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 5 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลควนศรี 5 กันยายน 2562 70 30 1 0 31 31 0 3 0 28 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลควนศรี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 6 กันยายน 2562 70 28 0 0 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
50 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่5 ตำบลทุ่งเตา 8 กันยายน 2562 100 75 0 0 75 75 0 1 0 74 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 10 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 11 กันยายน 2562 30 0 11 37 48 48 0 4 0 44 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลท่าชี 11 กันยายน 2562 70 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลท่าชี 11 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา 11 กันยายน 2562 70 0 1 21 22 22 0 4 0 18 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 12 กันยายน 2562 70 27 0 0 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 12 กันยายน 2562 75 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59 เทศบาลตำบลควนศรี 12 กันยายน 2562 70 0 3 3 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
60 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลำพูน 16 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 16 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 เทศบาลตำบลพรุพี 17 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 17 กันยายน 2562 70 32 0 0 32 32 0 3 0 29 รายชื่อ
64 เทศบาลตำบลพรุพี 17 กันยายน 2562 70 57 0 1 58 58 0 4 0 54 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 17 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
66 เทศบาลตำบลคลองปราบ 18 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 18 0 52 รายชื่อ
67 เทศบาลตำบลคลองปราบ 18 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน 18 กันยายน 2562 70 0 0 35 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
69 เทศบาลตำบลควนศรี 18 กันยายน 2562 70 30 0 2 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 18 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
71 เทศบาลตำบลพรุพี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 เทศบาลตำบลคลองปราบ 19 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 เทศบาลตำบลควนศรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 19 กันยายน 2562 150 126 0 1 127 127 0 31 0 96 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 20 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 เทศบาลตำบลท่าชี 20 กันยายน 2562 70 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 23 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 23 กันยายน 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
79 ศาลาหมู่บ้านชุมชนคลองหา 23 กันยายน 2562 70 15 0 0 15 15 0 3 0 12 รายชื่อ
80 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 23 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 23 กันยายน 2562 70 32 0 0 32 32 0 8 0 24 รายชื่อ
82 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 24 กันยายน 2562 70 28 0 0 28 28 0 5 0 23 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 24 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา 25 กันยายน 2562 70 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 25 กันยายน 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 25 กันยายน 2562 70 65 0 0 65 65 0 11 0 54 รายชื่อ
89 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 26 กันยายน 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 26 กันยายน 2562 20 0 0 9 9 9 0 3 0 6 รายชื่อ
91 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 26 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
92 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 26 กันยายน 2562 80 73 0 0 73 73 0 13 0 60 รายชื่อ
93 เทศบาลตำบลคลองปราบ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ศาลาชุมชนนายาง 1 ตุลาคม 2562 101 0 0 28 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 28 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 29 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 5 พฤศจิกายน 2562 120 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 12 พฤศจิกายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ