สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าฉาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าฉาง

3,626

645

4

714

1,363

1,363

172

82

1

1,108

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 กรกฎาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 กรกฎาคม 2562 15 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 กรกฎาคม 2562 23 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กรกฎาคม 2562 15 0 1 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 กรกฎาคม 2562 50 0 1 42 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 19 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 กรกฎาคม 2562 10 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กรกฎาคม 2562 70 0 0 61 61 61 0 4 0 57 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 24 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 36 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 51 51 51 0 4 0 47 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 2 สิงหาคม 2562 90 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
24. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 5 สิงหาคม 2562 90 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
25. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 7 สิงหาคม 2562 90 0 0 22 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
26. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 9 สิงหาคม 2562 90 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
27. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 28 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
28. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 16 สิงหาคม 2562 90 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
29. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 19 สิงหาคม 2562 90 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
30. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 21 สิงหาคม 2562 90 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 23 สิงหาคม 2562 90 0 0 31 31 31 0 4 0 27 รายชื่อ
33. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 26 สิงหาคม 2562 90 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
34. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 28 สิงหาคม 2562 90 0 2 33 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
35. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 30 สิงหาคม 2562 90 0 0 48 48 48 0 5 0 43 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 4 กันยายน 2562 30 15 0 2 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
37. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 4 กันยายน 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
38. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 กันยายน 2562 120 0 0 59 59 59 0 6 0 53 รายชื่อ
39. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 100 92 0 2 94 94 0 14 0 80 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 11 กันยายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
41. อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 11 กันยายน 2562 30 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
42. ศพก.เครือข่ายตำบลเขาถ่าน ม.5 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
43. อบต.เสวียด ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 100 98 0 0 98 98 0 8 0 90 รายชื่อ
44. สำนักสงฆ์คลองแส ม.5 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 80 48 0 1 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 18 กันยายน 2562 30 12 0 0 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
46. ศพก. ม.5 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 120 93 0 0 93 93 0 0 0 93 รายชื่อ
47. ศพก.เครือข่ายตำบลท่าฉาง ม.4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง 20 กันยายน 2562 80 76 0 0 76 76 0 13 0 63 รายชื่อ
48. อบต.เสวียด ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 100 74 0 0 74 74 74 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 24 กันยายน 2562 90 57 0 0 57 57 57 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 25 กันยายน 2562 90 29 0 0 29 29 28 0 1 0 รายชื่อ
51. วัดบางคราม ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 50 0 0 13 13 13 13 0 0 0 รายชื่อ