สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าฉาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 กรกฎาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 กรกฎาคม 2562 15 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 กรกฎาคม 2562 23 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กรกฎาคม 2562 15 0 1 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 กรกฎาคม 2562 50 0 1 42 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 19 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 กรกฎาคม 2562 10 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 24 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กรกฎาคม 2562 70 0 0 61 61 61 0 4 0 57 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 36 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 51 51 51 0 4 0 47 รายชื่อ
24 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 2 สิงหาคม 2562 90 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
25 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 5 สิงหาคม 2562 90 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
26 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 7 สิงหาคม 2562 90 0 0 22 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
27 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 9 สิงหาคม 2562 90 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
28 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 28 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
29 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 16 สิงหาคม 2562 90 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
30 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 19 สิงหาคม 2562 90 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
31 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 21 สิงหาคม 2562 90 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 23 สิงหาคม 2562 90 0 0 31 31 31 0 4 0 27 รายชื่อ
34 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 26 สิงหาคม 2562 90 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
35 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 28 สิงหาคม 2562 90 0 2 33 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
36 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 30 สิงหาคม 2562 90 0 0 46 46 46 0 3 0 43 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 4 กันยายน 2562 30 15 0 2 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
41 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 4 กันยายน 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
42 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 กันยายน 2562 120 0 0 59 59 59 0 6 0 53 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศพก.เครือข่ายตำบลท่าฉาง ม.4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 100 91 0 2 93 93 0 13 0 80 รายชื่อ
47 อบต.เสวียด ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 100 98 0 0 98 98 0 8 0 90 รายชื่อ
48 ศพก.เครือข่ายตำบลเขาถ่าน ม.5 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
49 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 11 กันยายน 2562 30 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 11 กันยายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
51 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักสงฆ์คลองแส ม.5 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 80 48 0 1 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
53 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 18 กันยายน 2562 30 12 0 0 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
55 ศพก.เครือข่ายตำบลท่าฉาง ม.4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศพก. ม.5 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 120 93 0 0 93 93 0 0 0 93 รายชื่อ
57 ศพก.เครือข่ายตำบลท่าฉาง ม.4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง 20 กันยายน 2562 80 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
58 อบต.เสวียด ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 130 96 0 0 96 96 0 4 0 92 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 24 กันยายน 2562 90 87 0 0 87 87 0 14 0 73 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 25 กันยายน 2562 96 94 0 0 94 94 0 12 0 82 รายชื่อ
61 อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอท่าฉาง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 วัดบางคราม ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 50 0 0 27 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 2 ตุลาคม 2562 20 1 0 9 10 10 0 5 0 5 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 9 ตุลาคม 2562 20 1 0 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 2 0 2 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 30 ตุลาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
68 ท่าฉาง 26 ธันวาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ