สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 16 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 17 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 3 0 21 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 29 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 21 21 21 0 4 0 17 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 7 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 29 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 10 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 12 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 13 สิงหาคม 2562 30 21 0 1 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 15 สิงหาคม 2562 30 24 0 5 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 27 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 19 สิงหาคม 2562 150 0 0 61 61 61 0 5 0 56 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 20 สิงหาคม 2562 150 0 0 48 48 48 0 4 0 44 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 28 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 23 สิงหาคม 2562 150 0 0 29 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 26 สิงหาคม 2562 50 43 0 0 43 43 0 7 0 36 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 27 สิงหาคม 2562 50 43 0 1 44 44 0 4 0 40 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 95 95 95 0 18 0 77 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 29 สิงหาคม 2562 50 36 0 0 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 30 สิงหาคม 2562 70 65 0 0 65 65 0 13 0 52 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 10 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 4 0 43 รายชื่อ
55 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม 11 กันยายน 2562 200 166 0 0 166 166 0 19 0 147 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 12 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 13 กันยายน 2562 50 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 16 กันยายน 2562 70 51 0 0 51 51 0 7 0 44 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 17 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 18 กันยายน 2562 70 64 0 0 64 64 0 6 0 58 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 19 กันยายน 2562 70 57 0 0 57 57 0 6 0 51 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 20 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 12 0 58 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 23 กันยายน 2562 100 76 0 0 76 76 0 21 0 55 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 24 กันยายน 2562 70 6 0 64 70 70 0 8 0 62 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม 25 กันยายน 2562 200 170 0 0 170 170 0 36 0 134 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 26 กันยายน 2562 70 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 30 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 7 ตุลาคม 2562 70 0 0 60 60 60 0 18 0 42 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 8 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 10 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 11 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 14 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 15 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 16 ตุลาคม 2562 70 0 0 38 38 38 0 13 0 25 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 17 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 21 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 22 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 23 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 24 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 25 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 28 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 29 ตุลาคม 2562 70 0 0 10 10 10 0 5 0 5 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 30 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ