สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม พนม

5,060

937

1

531

1,469

1,469

459

129

0

881

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 16 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 17 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 3 0 21 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 29 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 21 21 21 0 4 0 17 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 7 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 29 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 10 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 12 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 13 สิงหาคม 2562 30 21 0 1 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 15 สิงหาคม 2562 30 24 0 5 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 27 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 19 สิงหาคม 2562 150 0 0 61 61 61 0 5 0 56 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 20 สิงหาคม 2562 150 0 0 49 49 49 0 5 0 44 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 28 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 28 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 23 สิงหาคม 2562 150 0 0 29 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 26 สิงหาคม 2562 50 43 0 0 43 43 0 7 0 36 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 27 สิงหาคม 2562 50 44 0 1 45 45 0 5 0 40 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 98 98 98 0 21 0 77 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 29 สิงหาคม 2562 50 37 0 0 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 30 สิงหาคม 2562 70 65 0 0 65 65 0 13 0 52 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 10 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 6 0 41 รายชื่อ
49. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม 11 กันยายน 2562 200 166 0 0 166 166 0 19 0 147 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 12 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 13 กันยายน 2562 50 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 16 กันยายน 2562 70 52 0 0 52 52 0 8 0 44 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 17 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 18 กันยายน 2562 70 65 0 0 65 65 65 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 19 กันยายน 2562 70 55 0 0 55 55 55 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 20 กันยายน 2562 70 62 0 0 62 62 62 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 23 กันยายน 2562 70 58 0 0 58 58 58 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 24 กันยายน 2562 70 6 0 45 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
60. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม 25 กันยายน 2562 200 168 0 0 168 168 168 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 26 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 30 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 7 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 8 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 10 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 11 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 14 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 15 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 16 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 17 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 21 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 22 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 23 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 24 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 25 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 28 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 29 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 30 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ