สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านตาขุน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 1 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 16 สิงหาคม 2562 20 1 0 19 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 9 กันยายน 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 10 กันยายน 2562 35 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 11 กันยายน 2562 35 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 16 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 17 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 23 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 24 กันยายน 2562 35 33 0 0 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 25 กันยายน 2562 35 32 0 0 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 26 กันยายน 2562 30 0 0 29 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 30 กันยายน 2562 35 0 0 23 23 23 0 6 0 17 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 15 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ