สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคีรีรัฐนิคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 30 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 28 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 6 สิงหาคม 2562 60 2 0 3 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 46 46 46 0 3 0 43 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 22 สิงหาคม 2562 60 0 1 12 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 10 กันยายน 2562 110 102 0 1 103 103 0 0 0 103 รายชื่อ
32 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 10 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 11 กันยายน 2562 70 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
35 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 12 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 12 กันยายน 2562 100 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
37 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 16 กันยายน 2562 70 62 0 0 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
39 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 17 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 17 กันยายน 2562 150 123 0 0 123 123 0 0 0 123 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 18 กันยายน 2562 200 112 0 0 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
43 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 18 กันยายน 2562 120 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 19 กันยายน 2562 70 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
45 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 19 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 20 กันยายน 2562 80 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
48 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 24 กันยายน 2562 120 0 0 111 111 111 0 9 0 102 รายชื่อ
50 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 25 กันยายน 2562 150 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 26 กันยายน 2562 100 0 0 75 75 75 0 22 0 53 รายชื่อ
53 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 27 กันยายน 2562 100 0 0 12 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 5 0 1 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ