สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าชนะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กรกฎาคม 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2 คลีนิกเกษตรเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 2 สิงหาคม 2562 40 8 0 3 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 5 สิงหาคม 2562 40 6 0 3 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 40 1 0 18 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 9 สิงหาคม 2562 40 11 0 3 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 12 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 40 17 0 1 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
18 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 21 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
20 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองนิล ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 80 46 0 4 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 21 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 15 สิงหาคม 2562 100 74 0 1 75 75 0 28 0 47 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 16 สิงหาคม 2562 40 35 0 1 36 36 0 4 0 32 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 19 สิงหาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
26 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 18 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองนิล ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 23 สิงหาคม 2562 40 7 0 2 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 30 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 4 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศาลาหมู่บ้านม.23 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 9 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 10 0 32 รายชื่อ
54 ศาลาหมู่บ้านม.19 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 9 กันยายน 2562 100 97 0 0 97 97 0 19 0 78 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 10 กันยายน 2562 150 97 0 3 100 100 0 16 0 84 รายชื่อ
56 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที 16 ต.ประสงค อ.ท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 11 0 69 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลาหมู่บ้าน ม.15 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 11 กันยายน 2562 50 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 11 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองนิล ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กันยายน 2562 80 80 0 3 83 83 0 4 0 79 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 13 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
66 ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.ประสงค์ 13 กันยายน 2562 100 93 0 0 93 93 0 17 0 76 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ศาลาหมู่บ้านม.12 ต.ประสงค์ 16 กันยายน 2562 60 83 0 0 83 83 0 9 0 74 รายชื่อ
69 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 16 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 130 97 0 0 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
74 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 90 71 0 0 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 20 กันยายน 2562 40 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
81 ศาลาม.9 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 20 กันยายน 2562 30 5 0 1 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
82 อบต.คันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 20 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 1 0 79 รายชื่อ
83 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 กันยายน 2562 80 61 0 5 66 66 0 23 0 43 รายชื่อ
84 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ศาลาหมู่บ้านม.7 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 23 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 2 0 47 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 23 กันยายน 2562 40 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
87 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.คลองพา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 80 69 0 4 73 73 0 32 0 41 รายชื่อ
88 ศาลาหมูบ้านม.13 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 24 กันยายน 2562 50 28 0 0 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
89 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 20 17 0 2 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 5 4 0 3 7 7 0 2 0 5 รายชื่อ
91 ห้องศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 80 78 0 2 80 80 0 23 0 57 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
97 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 26 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
99 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 18 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 50 47 0 2 49 49 0 12 0 37 รายชื่อ
100 ศาลาหมู่บ้านม.17 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 26 กันยายน 2562 80 79 0 0 79 79 0 11 0 68 รายชื่อ
101 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 23 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ศาลาหมู่บ้านม.23 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 27 กันยายน 2562 70 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
104 อบต.คันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 30 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 4 ตุลาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
113 ศาลาหมู่บ้านม.5 ต.ประสงค์อ.ท่าชนะ 5 ตุลาคม 2562 40 26 0 0 26 26 0 9 0 17 รายชื่อ
114 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 6 ตุลาคม 2562 30 20 0 8 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 7 ตุลาคม 2562 40 12 0 0 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
116 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 5 5 0 2 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
119 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 80 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
120 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 11 ตุลาคม 2562 40 6 0 3 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 14 ตุลาคม 2562 40 1 0 4 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
124 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
125 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 150 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
127 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
131 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.คลองพา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ