สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไชยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 1 กรกฎาคม 2562 55 0 1 39 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 5 กรกฎาคม 2562 15 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 8 กรกฎาคม 2562 25 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 18 กรกฎาคม 2562 60 0 0 35 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลตลาดไชยา 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 22 กรกฎาคม 2562 15 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 42 42 42 0 6 0 36 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 43 43 43 0 1 0 42 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 25 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
25 สถาบันการเงินบ้านนา หมู่ที่ 1 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
30 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 46 46 46 0 7 0 39 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 9 สิงหาคม 2562 30 12 0 2 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
35 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 13 สิงหาคม 2562 15 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาประชุมหมู่บ้าน บ้านทือ หมู่ 3 ตำบลโมถ่าย 15 สิงหาคม 2562 75 0 0 72 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 110 0 0 89 89 89 0 20 0 69 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 20 สิงหาคม 2562 26 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา 12 กันยายน 2562 60 51 0 1 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา 13 กันยายน 2562 65 60 0 0 60 60 0 10 0 50 รายชื่อ
64 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
70 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
71 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 60 55 0 0 55 55 0 8 0 47 รายชื่อ
74 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศาลาหมู่ 3 บ้านห้วยพุน ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา 19 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 20 กันยายน 2562 0 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
78 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 0 3 0 50 รายชื่อ
79 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 กันยายน 2562 70 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
81 เทศบาลตำบลเวียง 21 กันยายน 2562 70 64 0 0 64 64 0 16 0 48 รายชื่อ
82 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 80 79 0 0 79 79 0 10 0 69 รายชื่อ
83 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 7 0 51 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 24 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
87 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตำบลตะกรบ 24 กันยายน 2562 120 63 0 0 63 63 0 9 0 54 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 70 65 0 0 65 65 0 17 0 48 รายชื่อ
90 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลปากหมาก 25 กันยายน 2562 70 61 0 0 61 61 0 5 0 56 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 25 กันยายน 2562 0 6 0 0 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ
92 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 100 58 0 0 58 58 0 10 0 48 รายชื่อ
93 หอประชุมอำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดไชยา 26 กันยายน 2562 100 56 0 2 58 58 0 18 0 40 รายชื่อ
94 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 26 กันยายน 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
96 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 100 74 0 1 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 27 กันยายน 2562 0 17 0 0 17 17 0 4 0 13 รายชื่อ
98 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 34 34 34 0 23 0 11 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 8 ตุลาคม 2562 50 25 0 23 48 48 0 38 0 10 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 17 ตุลาคม 2562 50 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
113 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 5 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 12 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 19 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 26 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ