สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไชยา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอไชยา

2,841

1,172

2

660

1,834

1,834

395

99

0

1,340

1. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 1 กรกฎาคม 2562 55 0 1 39 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 5 กรกฎาคม 2562 15 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 8 กรกฎาคม 2562 25 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 18 กรกฎาคม 2562 60 0 0 35 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 22 กรกฎาคม 2562 15 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
14. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลตลาดไชยา 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 43 43 43 0 7 0 36 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
17. ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 43 43 43 0 1 0 42 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 28 28 28 0 5 0 23 รายชื่อ
19. สถาบันการเงินบ้านนา หมู่ที่ 1 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
22. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
23. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 46 46 46 0 7 0 39 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 9 สิงหาคม 2562 30 12 0 2 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 13 สิงหาคม 2562 15 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
28. ศาประชุมหมู่บ้าน บ้านทือ หมู่ 3 ตำบลโมถ่าย 15 สิงหาคม 2562 75 0 0 72 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 20 สิงหาคม 2562 26 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
30. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 110 0 0 90 90 90 0 21 0 69 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา 12 กันยายน 2562 60 51 0 1 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
39. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา 13 กันยายน 2562 65 61 0 0 61 61 0 11 0 50 รายชื่อ
40. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
41. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
44. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
45. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 3 0 49 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศาลาหมู่ 3 บ้านห้วยพุน ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา 19 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
48. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 60 55 0 0 55 55 0 8 0 47 รายชื่อ
49. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 0 3 0 50 รายชื่อ
50. เทศบาลตำบลเวียง 21 กันยายน 2562 70 64 0 0 64 64 0 16 0 48 รายชื่อ
51. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 กันยายน 2562 70 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
52. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 11 0 0 69 รายชื่อ
53. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 14 0 0 46 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
56. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตำบลตะกรบ 24 กันยายน 2562 120 52 0 0 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
58. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
59. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลปากหมาก 25 กันยายน 2562 55 46 0 0 46 46 46 0 0 0 รายชื่อ
60. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. หอประชุมอำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดไชยา 26 กันยายน 2562 100 64 0 0 64 64 64 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 100 96 0 0 96 96 96 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ