สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกาะพะงัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 14 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 9 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 18 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 19 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ