สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกาะพะงัน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเกาะพะงัน

70

42

0

0

42

42

15

0

0

27

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 14 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 9 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 18 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ