สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกาะสมุย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเกาะสมุย

100

53

0

3

56

56

0

0

0

56

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 28 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 4 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 5 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ