สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกาะสมุย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 7 สิงหาคม 2562 0 3 0 2 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 28 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 4 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 5 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ