สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนสัก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอนสัก

1,195

645

0

343

988

988

308

0

0

680

1. อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 5 กรกฎาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 12 กรกฎาคม 2562 19 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
3. อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 24 กรกฎาคม 2562 52 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
4. อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 25 กรกฎาคม 2562 34 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
5. อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 26 กรกฎาคม 2562 7 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6. อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 5 สิงหาคม 2562 18 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 5 สิงหาคม 2562 13 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
8. อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 15 สิงหาคม 2562 81 0 0 81 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 19 สิงหาคม 2562 29 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
10. อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 20 สิงหาคม 2562 37 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
11. อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 21 สิงหาคม 2562 47 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 2 กันยายน 2562 49 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
13. อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 3 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
14. อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 4 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
15. อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 5 กันยายน 2562 89 89 0 0 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก 11 กันยายน 2562 30 21 0 1 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
18. อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 17 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
19. อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 18 กันยายน 2562 50 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
20. อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 19 กันยายน 2562 130 130 0 0 130 130 130 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 23 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 53 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 24 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 25 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
24. อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 26 กันยายน 2562 100 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 30 กันยายน 2562 60 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ