สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนสัก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 5 กรกฎาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 12 กรกฎาคม 2562 19 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
4 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 24 กรกฎาคม 2562 52 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 25 กรกฎาคม 2562 34 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 26 กรกฎาคม 2562 7 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
12 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 5 สิงหาคม 2562 13 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
15 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 5 สิงหาคม 2562 18 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
16 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 15 สิงหาคม 2562 81 0 0 81 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 19 สิงหาคม 2562 29 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
31 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 20 สิงหาคม 2562 37 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
32 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 21 สิงหาคม 2562 47 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
36 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 2 กันยายน 2562 49 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
46 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 3 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
50 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 4 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
51 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 5 กันยายน 2562 89 89 0 0 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
54 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก 11 กันยายน 2562 22 21 0 1 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
59 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 11 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 17 กันยายน 2562 48 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 18 กันยายน 2562 0 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
67 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 19 กันยายน 2562 130 122 0 0 122 122 0 0 0 122 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 23 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 24 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
72 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 25 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 26 กันยายน 2562 120 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 30 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 1 ตุลาคม 2562 50 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 7 ตุลาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 8 ตุลาคม 2562 100 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 10 ตุลาคม 2562 100 54 0 8 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ