สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกาญจนดิษฐ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศพก.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าอุแท 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 11 กรกฎาคม 2562 14 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 31 กรกฎาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 1 สิงหาคม 2562 27 17 2 5 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
30 ศพก.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าอุแท 1 สิงหาคม 2562 45 39 0 6 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
31 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สิงหาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สิงหาคม 2562 4 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 2 สิงหาคม 2562 17 10 2 5 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
35 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 สิงหาคม 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 5 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 5 สิงหาคม 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
40 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 สิงหาคม 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 6 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 6 สิงหาคม 2562 8 5 0 3 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
45 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 7 สิงหาคม 2562 10 6 0 4 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 8 สิงหาคม 2562 6 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 8 สิงหาคม 2562 0 38 0 1 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 13 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53 ศาลาหมู่บ้าน ม.10 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 7 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 13 สิงหาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
62 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 16 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
68 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
70 ศาลาหมู่บ้าน ม.10 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 4 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
74 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
75 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 19 สิงหาคม 2562 29 19 0 6 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
85 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 20 สิงหาคม 2562 6 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
86 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 21 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
88 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 0 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 21 สิงหาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
91 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 22 สิงหาคม 2562 42 37 0 5 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
92 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 22 สิงหาคม 2562 2 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
93 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
94 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 8 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
96 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
97 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 23 สิงหาคม 2562 21 14 0 6 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
99 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
100 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 26 สิงหาคม 2562 6 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
102 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 26 สิงหาคม 2562 7 4 0 3 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
103 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 26 สิงหาคม 2562 4 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
104 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 27 สิงหาคม 2562 15 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
106 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 27 สิงหาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
107 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 28 สิงหาคม 2562 9 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
110 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 28 สิงหาคม 2562 6 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
111 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
113 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
114 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 29 สิงหาคม 2562 31 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
115 โรงเรียนบ้านกงหนิง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 โรงเรียนบ้านกงหนิง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 30 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
118 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 30 สิงหาคม 2562 14 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
119 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 31 สิงหาคม 2562 9 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 2 กันยายน 2562 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
122 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 5 กันยายน 2562 4 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
127 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (บ้านศิลางาม) ตำบลท่าอุแท 9 กันยายน 2562 40 36 0 1 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
129 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 9 กันยายน 2562 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
130 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 ศาลาหมู่บ้านบ้านสะพานกฐิน หมู่ที่ 4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 ห้องประชุมแปลงใหญ่ ตะเคียนทอง 10 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
139 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 10 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
141 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 11 กันยายน 2562 39 53 0 1 54 54 0 14 0 40 รายชื่อ
145 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 12 กันยายน 2562 45 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
148 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 ศาลาหมู่บ้านบ้านสะพานกฐิน หมู่ที่ 4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 13 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
151 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
154 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 51 48 0 1 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
155 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
156 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 15 กันยายน 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
157 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านบ่อโฉลก) ตำบลทุ่งกง 16 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
158 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
160 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 ห้องประชุมแปลงใหญ่ ตะเคียนทอง 17 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
162 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
165 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
167 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 58 58 0 0 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
168 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
170 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 19 กันยายน 2562 70 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
172 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
173 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 ห้องประชุม โรงงาน แสงศิริอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 20 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
176 ห้องประชุม โรงงาน แสงศิริอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด 20 กันยายน 2562 155 154 0 0 154 154 0 0 0 154 รายชื่อ
177 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
178 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลทุ่งกง 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
180 ศาลาหมู่บ้าน (บ้านทับท้อน) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกง 22 กันยายน 2562 55 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
181 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
187 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 24 กันยายน 2562 37 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
188 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ( ห้างสูง ) ตำบลท่าอุแท 24 กันยายน 2562 80 72 0 0 72 72 0 5 0 67 รายชื่อ
189 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 54 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
191 ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 25 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
192 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
193 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
194 เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 60 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
195 ศาลาหมู่บ้านบ้านสะพานกฐิน หมู่ที่ 4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
196 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
198 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
199 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
201 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
202 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5(ไสแพรก) ต.ทุ่งรัง 27 กันยายน 2562 55 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
203 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 29 กันยายน 2562 60 49 0 5 54 54 0 12 0 42 รายชื่อ
204 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
205 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 กันยายน 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
206 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
207 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กันยายน 2562 90 84 0 0 84 84 0 59 0 25 รายชื่อ
208 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
209 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตุลาคม 2562 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
210 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
211 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตุลาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
212 ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรูด 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
213 ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรูด 9 ตุลาคม 2562 35 28 0 2 30 30 0 29 0 1 รายชื่อ
214 ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรูด 10 ตุลาคม 2562 35 30 0 2 32 32 0 12 0 20 รายชื่อ
215 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
216 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 ตุลาคม 2562 5 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
217 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
218 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
219 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 16 ตุลาคม 2562 60 20 0 0 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
220 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 17 ตุลาคม 2562 80 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
221 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
222 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 18 ตุลาคม 2562 60 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
223 ศาลาหมู่บ้าน ม.3(วังหวาย) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 18 ตุลาคม 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
224 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
225 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 18 ตุลาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
226 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านคึรีรอบ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ตุลาคม 2562 50 47 0 0 47 47 0 11 0 36 รายชื่อ
227 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
228 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จัวหวัดสุราษฎร์ธาน 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
229 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
230 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 20 ตุลาคม 2562 150 80 0 0 80 80 0 24 0 56 รายชื่อ
231 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
232 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจดิษฐ์ 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
233 บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 ธันวาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ