สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

1,242

849

1

257

1,107

1,107

114

1

0

992

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 5 กรกฎาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 11 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 22 กรกฎาคม 2562 43 0 1 42 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 23 กรกฎาคม 2562 96 0 0 96 96 96 0 0 0 96 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 30 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 31 กรกฎาคม 2562 84 0 0 84 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 5 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 105 103 0 2 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 89 84 0 5 89 89 0 1 0 88 รายชื่อ
10. อบต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 50 47 0 3 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 21 10 0 11 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
12. สำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส หมู่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 80 62 0 4 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
13. อบต.บางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 100 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 15 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
15. กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 สิงหาคม 2562 112 112 0 0 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 28 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 120 113 0 0 113 113 0 0 0 113 รายชื่อ
18. อบต.บางใบไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 90 89 0 1 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
20. กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 53 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 46 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 18 ตุลาคม 2562 50 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ