สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 5 กรกฎาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 11 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 22 กรกฎาคม 2562 43 0 1 42 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 23 กรกฎาคม 2562 96 0 0 96 96 96 0 0 0 96 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 30 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 31 กรกฎาคม 2562 84 0 0 84 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 5 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 อบต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 105 103 0 2 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
28 ศาลาหมู่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 อบต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาหมู่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 89 84 0 5 89 89 0 1 0 88 รายชื่อ
34 อบต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 50 47 0 3 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส หมู่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 21 10 0 11 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
40 สำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส หมู่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 80 62 0 4 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 อบต.บางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 อบต.บางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 100 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 15 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 28 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 สิงหาคม 2562 112 112 0 0 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 120 113 0 0 113 113 0 0 0 113 รายชื่อ
67 อบต.บางใบไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 อบต.บางใบไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 90 89 0 1 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
72 กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 60 53 0 1 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
75 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 50 46 0 1 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 10 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 18 ตุลาคม 2562 80 45 0 21 66 66 0 9 0 57 รายชื่อ
93 อบต.บางใบไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ตุลาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 21 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 22 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 3 ธันวาคม 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ