สรุปยอดห้องสอบ อำเภอถลาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอถลาง

604

54

0

5

59

59

0

6

0

53

1. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 6 สิงหาคม 2562 10 9 0 0 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 8 สิงหาคม 2562 10 6 0 1 7 7 0 4 0 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 13 สิงหาคม 2562 10 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 14 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 21 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 22 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 28 สิงหาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแขนน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 29 สิงหาคม 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 29 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 2 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 3 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 4 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 5 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 10 กันยายน 2562 25 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 11 กันยายน 2562 10 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 12 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 24 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 22 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 24 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 29 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 31 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 5 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 7 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 12 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 14 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 19 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 21 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 26 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 28 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ