สรุปยอดห้องสอบ อำเภอถลาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 6 สิงหาคม 2562 10 9 0 0 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 8 สิงหาคม 2562 10 6 0 1 7 7 0 4 0 3 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 13 สิงหาคม 2562 10 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 14 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 21 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 22 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 28 สิงหาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 29 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแขนน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 29 สิงหาคม 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 2 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 3 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 4 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 5 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 10 กันยายน 2562 25 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 11 กันยายน 2562 10 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 12 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 24 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 25 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 26 กันยายน 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 30 กันยายน 2562 15 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 1 ตุลาคม 2562 25 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 4 ตุลาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 8 ตุลาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 15 ตุลาคม 2562 10 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 21 ตุลาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 22 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 24 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 31 ตุลาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 5 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 7 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 12 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 14 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 19 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 21 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 26 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 28 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ