สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองภูเก็ต

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองภูเก็ต

360

23

0

0

23

23

0

9

0

14

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 12 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 20 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 20 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 5 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 7 0 3 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 5 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ