สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองภูเก็ต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 12 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 20 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 20 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 5 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 5 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 7 0 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 26 กันยายน 2562 20 8 1 0 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 9 ตุลาคม 2562 15 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ