สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท้ายเหมือง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท้ายเหมือง

1,440

311

1

123

435

435

89

40

1

305

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 6 สิงหาคม 2562 20 17 0 1 18 18 0 6 0 12 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 8 สิงหาคม 2562 20 13 0 1 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 15 สิงหาคม 2562 20 5 0 10 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 9 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 4 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
28. ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 5 กันยายน 2562 20 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 5 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
30. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 6 กันยายน 2562 30 21 0 5 26 26 0 3 1 22 รายชื่อ
32. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่3 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 11 กันยายน 2562 45 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 12 กันยายน 2562 40 35 0 1 36 36 0 5 0 31 รายชื่อ
37. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 13 กันยายน 2562 30 24 0 1 25 25 0 8 0 17 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา 14 กันยายน 2562 30 15 0 8 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
39. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 16 กันยายน 2562 30 27 0 1 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 18 กันยายน 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
41. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 19 กันยายน 2562 30 23 0 3 26 26 2 0 0 24 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 20 กันยายน 2562 55 55 0 0 55 55 55 0 0 0 รายชื่อ
45. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 21 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 24 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ