สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท้ายเหมือง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 6 สิงหาคม 2562 20 16 0 1 17 17 0 5 0 12 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 8 สิงหาคม 2562 20 13 0 1 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 15 สิงหาคม 2562 20 5 0 10 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 9 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 4 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 5 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
31 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 5 กันยายน 2562 20 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
33 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 6 กันยายน 2562 30 21 0 5 26 26 0 3 1 22 รายชื่อ
34 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่3 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่3 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 11 กันยายน 2562 45 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
39 ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 12 กันยายน 2562 40 35 0 1 36 36 0 5 0 31 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 13 กันยายน 2562 30 24 0 1 25 25 0 8 0 17 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา 14 กันยายน 2562 30 15 0 8 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
47 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 16 กันยายน 2562 30 27 0 1 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
48 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 18 กันยายน 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
50 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 19 กันยายน 2562 30 23 0 3 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
52 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 20 กันยายน 2562 60 54 0 3 57 57 0 15 0 42 รายชื่อ
56 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 20 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
57 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 21 กันยายน 2562 30 27 0 2 29 29 0 5 1 23 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 24 กันยายน 2562 20 0 0 13 13 13 0 4 0 9 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 31 ตุลาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 6 0 9 รายชื่อ