สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทับปุด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทับปุด

1,005

382

0

19

401

401

182

28

0

191

1. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 15 สิงหาคม 2562 25 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 16 สิงหาคม 2562 25 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 19 สิงหาคม 2562 30 17 0 1 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 21 สิงหาคม 2562 40 3 0 3 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 29 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 11 กันยายน 2562 75 57 0 0 57 57 0 5 0 52 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 12 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 8 0 46 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 13 กันยายน 2562 60 33 0 1 34 34 0 10 0 24 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 16 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 16 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 17 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 19 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 20 กันยายน 2562 15 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 23 กันยายน 2562 80 56 0 0 56 56 56 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 24 กันยายน 2562 80 43 0 1 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 25 กันยายน 2562 80 41 0 0 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 26 กันยายน 2562 80 36 0 5 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ