สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทับปุด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 15 สิงหาคม 2562 25 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 16 สิงหาคม 2562 25 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 19 สิงหาคม 2562 30 17 0 1 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 21 สิงหาคม 2562 40 3 0 3 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 29 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 11 กันยายน 2562 75 57 0 0 57 57 0 5 0 52 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 12 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 8 0 46 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 13 กันยายน 2562 60 33 0 1 34 34 0 10 0 24 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 16 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 16 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 17 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 19 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 20 กันยายน 2562 15 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 23 กันยายน 2562 80 59 0 0 59 59 0 4 0 55 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 24 กันยายน 2562 80 41 0 2 43 43 0 5 0 38 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 25 กันยายน 2562 80 43 0 4 47 47 0 2 0 45 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 26 กันยายน 2562 80 37 0 9 46 46 0 5 0 41 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 27 กันยายน 2562 60 1 0 10 11 11 0 3 0 8 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 3 ตุลาคม 2562 60 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ