สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคุระบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมพลับพลึงธารที่ว่าการอำเภอคุระบุรี 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 14 สิงหาคม 2562 20 2 1 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 19 สิงหาคม 2562 15 0 1 5 6 6 0 0 1 5 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 20 สิงหาคม 2562 15 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 26 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 27 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 2 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 3 กันยายน 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 4 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 5 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 9 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน 10 กันยายน 2562 60 36 0 1 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 10 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 11 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคมหมู่ที่4 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาประชาคมหมู่ที่4 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 12 กันยายน 2562 60 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 12 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 16 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 17 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 18 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมพลับพลึงธารที่ว่าการอำเภอคุระบุรี 19 กันยายน 2562 90 58 0 0 58 58 0 0 3 55 รายชื่อ
33 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน 19 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 20 กันยายน 2562 5 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 23 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 24 กันยายน 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 25 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 30 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ตุลาคม 2562 25 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 2 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมพลับพลึงธารที่ว่าการอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 4 ตุลาคม 2562 35 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 7 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 8 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 9 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 11 ตุลาคม 2562 35 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 15 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 16 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอคระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมพลับพลึงธารที่ว่าการอำเภอคุระบุรี 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 27 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ