สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตะกั่วป่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 9 สิงหาคม 2562 20 9 0 3 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า 9 กันยายน 2562 30 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
20 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 10 กันยายน 2562 50 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
22 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า 11 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
23 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโคกเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโคกเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตะกั่วป่า หมู่ที่ 6 ต.บางไทร 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตะกั่วป่า หมู่ที่ 6 ต.บางไทร 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 16 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 16 กันยายน 2562 30 20 0 1 21 21 0 9 0 12 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอกนา ตำบลเกาะคอเขา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า 18 กันยายน 2562 25 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
32 ศาลาหมู่บ้านไอทีวี 19 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 โรงเรียนบ้านบางม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า 19 กันยายน 2562 15 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
34 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 21 กันยายน 2562 35 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
37 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางขยะ หมู่ที่2ตำบลคึกคัก 23 กันยายน 2562 30 19 0 4 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 24 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตะกั่วป่า หมู่ที่ 6 ต.บางไทร 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 24 กันยายน 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 27 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 30 กันยายน 2562 35 12 0 11 23 23 0 11 0 12 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 15 ตุลาคม 2562 20 8 0 5 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ