สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตะกั่วป่า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอตะกั่วป่า

940

163

0

5

168

168

5

16

0

147

1. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 9 สิงหาคม 2562 20 9 0 3 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า 9 กันยายน 2562 30 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 10 กันยายน 2562 50 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
18. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า 11 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
19. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโคกเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 16 กันยายน 2562 30 20 0 1 21 21 0 9 0 12 รายชื่อ
22. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 16 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอกนา ตำบลเกาะคอเขา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า 18 กันยายน 2562 25 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้านไอทีวี 19 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. โรงเรียนบ้านบางม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า 19 กันยายน 2562 15 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 21 กันยายน 2562 35 20 0 0 20 20 1 0 0 19 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 24 กันยายน 2562 30 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ