สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตะกั่วทุ่ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 5 กรกฎาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 8 กรกฎาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 11 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 6 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 13 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 15 สิงหาคม 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 22 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศพก.เครือข่ายตำบลคลองเคียน ม.5 ต.คลองเคียน 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่บ้าน ม. 1 ต.หล่อยูง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 4 กันยายน 2562 60 19 0 0 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 5 กันยายน 2562 60 7 0 0 7 7 0 2 0 5 รายชื่อ
26 ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง ม.2 ต.ท่าอยู่ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศพก.เครือข่ายตำบลกะไหล ม.6 ต.กะไหล 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาหมู่บ้าน ม. 1 ต.หล่อยูง 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 11 กันยายน 2562 60 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 12 กันยายน 2562 60 7 0 0 7 7 0 2 0 5 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 13 กันยายน 2562 60 16 0 0 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 18 กันยายน 2562 40 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 19 กันยายน 2562 40 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
36 ศพก.เครือข่ายตำบลคลองเคียน ม.5 ต.คลองเคียน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาหมู่บ้าน ม. 1 ต.หล่อยูง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง ม.2 ต.ท่าอยู่ 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศพก.เครือข่ายตำบลกะไหล ม.6 ต.กะไหล 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 24 กันยายน 2562 20 7 0 2 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
41 ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง ม.2 ต.ท่าอยู่ 24 กันยายน 2562 60 27 0 0 27 27 0 5 0 22 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 25 กันยายน 2562 45 19 0 3 22 22 0 9 0 13 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 26 กันยายน 2562 60 1 0 5 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 26 กันยายน 2562 10 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง ม.2 ต.ท่าอยู่ 1 ตุลาคม 2562 60 9 0 0 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 3 ตุลาคม 2562 60 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 8 ตุลาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 21 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 22 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 23 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 28 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 29 ตุลาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ