สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตะกั่วทุ่ง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอตะกั่วทุ่ง

1,299

176

0

13

189

189

76

19

0

94

1. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 5 กรกฎาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 8 กรกฎาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 11 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 6 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 13 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 15 สิงหาคม 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 22 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 4 กันยายน 2562 60 19 0 0 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 5 กันยายน 2562 60 7 0 0 7 7 0 2 0 5 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 11 กันยายน 2562 60 21 0 0 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
17. ศาลาหมู่บ้าน ม. 1 ต.หล่อยูง 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 12 กันยายน 2562 60 9 0 0 9 9 0 4 0 5 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 13 กันยายน 2562 60 16 0 0 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 18 กันยายน 2562 40 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 19 กันยายน 2562 40 3 0 1 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 24 กันยายน 2562 20 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
24. ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง ม.2 ต.ท่าอยู่ 24 กันยายน 2562 60 27 0 0 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 25 กันยายน 2562 45 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 26 กันยายน 2562 10 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 26 กันยายน 2562 60 1 0 2 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง ม.2 ต.ท่าอยู่ 1 ตุลาคม 2562 60 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 3 ตุลาคม 2562 60 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ